Ostatnie wyszukiwanie przelotów

pdf print

Polityka prywatności– wykorzystanie danych osobowych


Tematy

Wstęp
Gromadzone przez nas dane osobowe
Gromadzone przez nas wrażliwe dane osobowe
Co robimy z twoimi danymi osobowymi
Udostępnianie twoich danych osobowych
Dostawcy zewnętrzni
Twoje prawa
Pliki cookie
Bezpieczeństwo danych
Centrum preferencji
Dane kontaktowe
Zmiany polityki prywatności

Wstęp

Ten serwis jest obsługiwany przez Gotogate International AB, która jest częścią Grupy Etraveli. Spółki Grupy Etraveli w ramach swojej codziennej działalności przetwarzają różne dane osobowe, takie jak nazwiska, adresy e-mail i inne informacje związane z podróżowaniem. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych i przestrzegania przepisów prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności znajduje się objaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe zbierane przez nas podczas korzystania przez ciebie z tego serwisu oraz w jaki sposób chronimy prywatności i poufności twoich danych osobowych. Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszą praktyką - i o kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań.

Etraveli Group AB, nr rej. 556584-4684 (“my”, “nas” lub “nasz”) jest tak zwanym “administratorem danych” twoich danych osobowych i dlatego jest odpowiedzialny za legalność tego, co robimy z twoimi danymi osobowymi.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Ogólnie gromadzone przez informacje osobowe to takie, które są potrzebne do umożliwienia dokonania rezerwacji twojej podróży. Należą do nich takie informacje, jak twoje imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu i adres e-mail. Obowiązkowe dane osobowe to wyłącznie te, które musimy otrzymać w celu umożliwienia ci zarezerwowania twojej podróży poprzez nasze strony internetowe. W zależności od rodzaju usług podróżnych, możemy również gromadzić twój numer często podróżującego pasażera, informacje na temat twoich wymagań odnośnie diety i problemów zdrowotnych (jeżeli występują) oraz inne szczegóły, które są istotne dla twoich rezerwacji lub które są wymagane przez innych usługodawców (takich jak linie lotnicze i hotele). To nie jest wyczerpująca lista. Jeżeli zadzwonisz do naszego działu wsparcia, będziemy gromadzić dane podczas tego połączenia telefonicznego. Nasze pliki cookies również zawierają pewne informacje.

Jeżeli robisz rezerwację dla kogoś innego przez nasz serwis, będziemy prosić o podanie danych osobowych tej osoby. W takich okolicznościach liczymy, że poinformujesz tą osobę na temat tej polityki prywatności.

Gromadzone przez nas wrażliwe dane osobowe

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać tak zwane „szczególne kategorie danych osobowych” na twój temat, które mogą być uważane za wrażliwe. Może to mieć miejsce na przykład, jeżeli (i) przedstawiłeś zaświadczenie lekarskie w celu ochrony rezygnacji lub uzyskania zwrotu od linii lotniczej, (ii) masz dolegliwość zdrowotną lub medyczną mającą wpływ na twoją podróż i z powodu której prosisz o pomoc lub jeżeli jest wymagane określone pozwolenie, lub (iii) złożyłeś wniosek ujawniający inne wrażliwe informacje na twój temat.

Zanim przetworzymy wrażliwe dane osobowe na twój temat, poprosimy cie o zgodę na to. Dlatego prosimy o używanie dedykowanych formularzy kontaktowych na naszych stronach do przekazywania wszelkich wrażliwych informacji. Te formularze kontaktowe umożliwiają wyrażenie przez ciebie zgody wymaganej zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych. Taką zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie. Nie będziemy przetwarzać żadnych wrażliwych danych osobowych, dla których nie mamy od ciebie zgody na przetwarzanie lub których nam nie podałeś. Dostęp do twoich wrażliwych danych osobowych będzie miała ograniczona ilość personelu oraz po przetworzeniu twoich wrażliwych danych zgodnie z twoim wnioskiem, usuniemy te dane najszybciej jak będzie to możliwe.

Co robimy z twoimi danymi osobowymi

Abyśmy mogli przetwarzać twoje dane osobowe, obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych nakładają na nas obowiązek posiadania tak zwanej „podstawy prawnej” dla każdego z celów przetwarzania twoich danych osobowych. Z tego powodu utworzyliśmy poniższą tabelę, która zawiera naszą podstawę prawną dla każdego z naszych celów.

Co my robimy (nasze cele przetwarzania twoich danych osobowych) Nasza podstawa prawna Okres przechowywania
Umożliwienie dokonania rezerwacji podróży, które nam zleciłeś (np. rezerwacja usług podróżnych, których jesteśmy pośrednikiem jak również usług świadczonych przez nas). Zrealizowanie naszej umowy z tobą. Jeżeli przekazałeś nam wrażliwe dane osobowe, podstawą prawną jest twoja zgoda. 3 lata od daty zakupu. Zgodę na wrażliwe dane osobowe można wycofać w dowolnym czasie.
Jeżeli zdecydowałeś się na utworzenie konta użytkownika w naszym serwisie, udostępnimy ci takie konto. Konto takie umożliwia dostęp do informacji na temat wcześniejszych rezerwacji podróży. Będziemy również przechowywali twoją nazwę użytkownika i hasło. Zrealizowanie naszej umowy z tobą. Dane Twojego konta użytkownika oraz dane osobowe związane z Twoimi poprzednimi podróżami i rezerwacjami będą przechowywane, dopóki nie zdecydujesz się anulować swojego konta użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli nie będziesz się jednak logować na swoje konto użytkownika przez 24 miesiące, usuniemy konto i znajdujące się na nim dane, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przechowywania.
Jeżeli przeprowadziłeś procedurę rezerwacji, ale nie dokonałeś zakupu, możemy wysłać ci wiadomość e-mail z linkiem prowadzącym do tego wyniku wyszukiwania, w zależności od tego, w jakim punkcie został przerwany twój proces rezerwacji. Nasz uzasadniony interes do prowadzenia działalności i umożliwienie ci dokonania zakupu bez konieczność ponownego wypełniania wszystkich informacji. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz zrezygnować z nich w dowolnym czasie poprzez e-mail. 24 godziny od momentu przerwania przez ciebie procesu rezerwacji.
Zanim rozpocznie się twoja podróż, przekażemy ci dodatkowe informacje i oferty związane z twoją specyficzną rezerwacją podróży, takie jak możliwe dodatki, np. dodatkowy bagaż lub inne informacje przydatne dla twojej podróży. Niektóre z tych informacji są oparte na profilowaniu podanych przez ciebie informacji w toku procesu rezerwacji (na przykład data(y) twojej podróży, twoja destynacja itp.). Nasz uzasadniony interes do zaoferowania ci wygodniejszej podróży oraz umożliwienie ci odnalezienia istotnych dla ciebie informacji. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz zrezygnować z nich w dowolnym czasie poprzez e-mail. Nie później niż do rozpoczęcia twojej podroży. Inne podobne przetwarzanie może być kontynuowane zgodnie z propozycjami określonymi poniżej.
Po zakończeniu twojej podróży możemy przesyłać ci nasz newsletter zawierający rekomendacje innych podróży oraz produktów i usług związanych z podróżami, które mogą cie zainteresować. Niektóre z tych rekomendacji są oparte na profilowaniu twoich wcześniejszych wyborów podczas rezerwowania podróży i twojego reagowania na nasze wiadomości e-mail. Nasz uzasadniony interes do prowadzenia działalności i umożliwienie ci dokonania rezerwacji podroży, które cię interesują. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz zrezygnować z nich w dowolnym czasie poprzez e-mail lub nasz serwis. Również przed sfinalizowaniem zakupu możesz nie wyrazić zgody na otrzymywanie newslettera. 3 lata od daty zakupu.
Nagrywanie połączeń telefonicznych do celów zapewnienia jakości oraz dla wszelkich przyszłych wniosków lub zapytań od ciebie . Nasz uzasadniony interes do (i) udoskonalania jakości naszych usług poprzez edukację wewnętrzną, oraz tam gdzie ma to zastosowanie, (ii) rozwiązywania twoich potencjalnych wniosków lub skarg. Jeżeli nie chcesz, aby rozmowa telefoniczna była nagrywana, możesz się sprzeciwić takiemu nagrywaniu przed rozpoczęciem nagrywania. 6 miesiące od daty tego połączenia telefonicznego. Tylko ograniczona liczba osób ma dostęp do naszych nagrań.
Stosowanie plików cookies do np. poprawiania użyteczności naszego serwisu, świadczenia spersonalizowanej komunikacji oraz gromadzenia danych statystycznych dotyczących użytkowania. Stosujemy również piliki cookies sesji w celu poprawienia bezpieczeństwa tego serwisu Nasz uzasadniony interes do (i) ulepszania naszego serwisu, (ii) pokazywania ci ofert, które cię interesują oraz (iii) zapewnienia bezpiecznego serwisu ofertowego i strony. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przechowywali pliki cookies na twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia twojej przeglądarki w dowolnym czasie. W zależności od typu pliku cookie. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe okresy czasu.

Oprócz powyższych podejmujemy takie codzienne działania, które są konieczne do świadczenia usług klientom, takie jak księgowość, rachunkowość, rozliczanie, wypełnianie obowiązków zwalczania prania brudnych pieniędzy oraz utrzymywania bezpieczeństwa naszego serwisu. W zakresie, w jakim nie jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podejmujemy te działania w oparciu o nasz uzasadniony interes. Możemy również analizować zachowanie naszych klientów w celu ulepszania naszych serwisów i usług na poziomie ogólnym. jednakże takie analizy będą wykorzystywały generalizowane i anonimizowane dane na poziomie zagregowanym.

Udostępnianie twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłączenie w celach przedstawionych w niniejszej polityce prywatności. Dane mogą być udostępniane innym spółkom Grupy Etraveli, organom administracji rządowej oraz naszym zaufanym partnerom biznesowym. Na przykład możemy udostępnić twoje dane osobowe (włączenie z wrażliwymi danymi osobowymi, jeżeli ma to zastosowanie) naszym partnerom biznesowym, takim jak linie lotnicze, dostawcy usług hotelarskich, firmy ubezpieczeniowe oraz Globalne Systemy Dystrybucji (zwane GDS) w celu umożliwienia realizacji twoich rezerwacji.

Każdy partner jest odpowiedzialny za wykonywane przez siebie przetwarzanie twoich danych osobowych po otrzymaniu ich od nas, co oznacza, że musisz kontaktować się z tym partnerem w przypadku jakichkolwiek wniosków związanych z twoimi prawami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Zalecamy, abyś zapoznał się z politykami prywatności odnośnego partnera w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez niego twoich danych osobowych.

Będziemy również udostępniać twoje dane osobowe innym firmom (tak zwanym „podmiotom przetwarzającym dane”) w celu świadczenia zamówionych przez ciebie usług, takim jak podmioty prowadzące nasze centrum obsługi telefonicznej oraz naszym innym dostawcom i wykonawcom, którzy będą przetwarzać twoje dane osobowe w ramach świadczenia nam swoich usług (na przykład przechowywanie na zewnątrz).

Ze względu na globalną naturę branży turystycznej, twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych lokalizacjach na całym świecie, jeżeli podmioty, którym udostępniamy twoje dane osobowe, mają siedzibę poza terytorium UE/EOG. Udostępnianie przez nas danych osobowych poza terytorium UE/EOG wymaga określonej podstawy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. W przypadku, gdy kraj jest uznawany przez Komisje Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, to będzie nasza podstawa prawna. W innym przypadku są trzy główne typy podstawy prawnej, na których może być oparte to udostępnianie. Są to:

  1. przekazanie to jest konieczne w celu wykonania umowy z tobą (na przykład jeżeli zarezerwowałeś lot w liniach lotnicach mających siedzibę poza UE/EOG);
  2. przekazanie to będzie oparte na standardowych klauzulach ochrony danych dla transferu danych osobowych do krajów z poza terytorium UE/EOG przyjętych przez Komisję Europejską (kopię tych standardowych klauzul można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/); oraz
  3. UE-U.S. Privacy Shield, jeżeli transfer odbywa się do Stanów Zjednoczonych i odbiorca posiada prawidłową certyfikację.

Dostawcy zewnętrzni

Proszę zwrócić uwagę, że nasz serwis zawiera linki do innych serwisów i serwerów dostawców zewnętrznych. Ta polityka prywatności dotyczy wyłączenie naszego serwisu i naszych usług. Jeżeli korzystasz z linków do innych serwisów, lub skorzystasz z usług i produktów dostawców zewnętrznych, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności. Dodatkowo jeżeli zdecydujesz skontaktować się z nami przez media społecznościowe, ta polityka prywatności nie ma zastosowania do jakichkolwiek danych osobowych przekazanych nam poprzez taki kontakt - w takim przypadku zalecamy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy tych mediów społecznościowych.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, masz określone prawa jako „osoba, której dane dotyczą”. Poniżej zostały przedstawione twoje prawa. Twoje prawa obejmują następujące:

  1. Prawo dostępu – Masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Masz również prawo do otrzymania określonych informacji na temat tego, co robimy z tymi danymi osobowymi. Takie informacje są zawarte w niniejszym dokumencie.
  2. Prawo do poprawienia – W określonych okolicznościach masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych dotyczących ciebie oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Pamiętaj, że możemy nie mieć możliwości poprawienia nieprawidłowych danych osobowych podanych przez ciebie z powodu np. zasad linii lotniczych oraz że taka zmiana może się wiązać z kosztem.
  3. Prawo do usunięcia – W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia twoich danych osobowych. Jest to tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – W określonych okolicznościach masz prawo do ograniczenia tego, jak wykorzystujemy twoje dane.
  5. Prawa do przenoszenia danych – Masz prawo do otrzymania od nas kopii twoich danych osobowych (lub do bezpośredniego przekazania ich innemu administratorowi danych) w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.
  6. Prawo sprzeciwu – Masz prawo do sprzeciwu na określone typy przetwarzania danych osobowych, które wykonujemy. To dotyczy wszystkich naszych działań opartych na naszym „uzasadnionym interesie”.

Na koniec masz prawo do zgłaszania skarg właściwemu organowi nadzorującemu ochronę danych.

Pliki cookie

Cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na twoim komputerze. Niektóre są przechowywane do momentu zamknięcia twojej przeglądarki (tak zwane „cookies sesyjne”), a niektóre przez dłuższy okres czasu (tak zwane „cookies trwałe”). Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia w twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że w rezultacie niektóre z funkcji naszego serwisu mogą nie działać poprawnie i niektóre treści mogą nie być poprawnie wyświetlane.

Ten serwis wykorzystuje pliku cookies z wielu powodów, włącznie z przesyłaniem spersonalizowanych informacji, usprawnianiem użyteczności tego serwisu oraz do gromadzenia danych statystycznych na temat użytkowania. Stosujemy również piliki cookies sesji w celu poprawienia bezpieczeństwa tego serwisu.

W niektórych przypadkach podczas używania plików cookies udostępniamy dane innym stronom. Na przykład korzystamy z Google Analytics i Google AdWords, które są usługami przekazującymi dane na temat ruchu do serwerów Google. Google Analytics nie identyfikuje poszczególnych użytkowników i nie wiąże twojego adresu IP z jakimikolwiek danymi przechowywanymi przez Google. Wykorzystujemy raporty Google, aby lepiej rozumieć ruch w serwisie i użytkowanie strony internetowej oraz do zoptymalizowania reklam z sieci reklamowej Google i innych. Google może przeważać dane w sposób określony w Polityce prywatności Google oraz do innych celów określonych powyżej w tej sekcji. Możesz zrezygnować z Google Analytics, jeżeli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookies, wyłączysz JavaScriot lub poprzez opcje rezygnacji dostarczoną przez Google. Aby zrezygnować z funkcji reklamowych od Google, użyj tego linku.

Nasz serwis wykorzystuje również usługę Facebook pixel, która gromadzi anonimizowane dane zagregowane i pomaga nam zoptymalizować zakupy reklam na różnych platformach Facebooka (włącznie z Instagramem). Facebook gromadzi id użytkownika, które pozwala im na dopasowanie, jeżeli użytkownik odwiedził stronę z Facebook pixel. Jednakże my jako reklamodawcy nigdy nie możemy zidentyfikować zachowania pojedynczego użytkownika. Facebook i jego powiązane platformy są w zamkniętym ekosystemie reklamowym, w którym użytkownicy mogą decydować, czy wyrażają zgodę na reklamy z wykorzystaniem danych gromadzonych z ich serwisów do kupowania reklam na Facebooku. Aby zobaczyć i zmienić swoje ustawienia reklam w Facebooku, użyj tego linku.

Dodatkowo nasz serwis używa skryptów i plików cookies śledzenia konwersji od Microsoft Bing, TripAdvisor oraz TvSquared (możesz zobaczyć ich polityki prywatności korzystając z linków). Wszystkie te usługi gromadzą statystyczne dane zagregowane, które pomagają nam zoptymalizować zakupy reklam. My jako reklamodawcy nie możemy zidentyfikować pojedynczego użytkownika na podstawie tych danych. Możesz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach twojej przeglądarki.

Ustawienia plików cookie

Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych, wdrożyliśmy wiele technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Na przykład utrzymujemy wysokie poziomy bezpieczeństwa technicznego we wszystkich naszych systemach (włącznie z monitorowaniem, odtwarzaniem awaryjnym, ograniczeniami dostępu itd.). Dodatkowo przyjęliśmy polityki mające na celu zapewnienie, aby nasi pracownicy (którzy oczywiście mają obowiązek zachowania poufności) nie wykorzystywali danych osobowych, gdy nie jest to konieczne. Te polityki określają również nasze standardy w zakresie zawierania umowy z dostawcami lub wprowadzania nowych systemów informatycznych w ramach naszej działalności.

Centrum preferencji

Oto łącze do Twojego centrum preferencji.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego przetwarzania twoich danych osobowych lub wykorzystywania plików cookies, lub w celu skorzystania z twoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, wyślij wiadomość e-mail na adres: privacy@etraveli.com lub skorzystaj z poniższych danych kontaktowych:

Etraveli Group AB
Att: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Szwecja

Zmiany tej polityki prywatności

W przypadku zmiany tego, jak przetwarzamy twoje dane osobowe lub wykorzystujemy pliki cookies, niezwłocznie zaktualizujmy niniejszą politykę prywatności i udostępnimy ją w tym serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-21.

Header
Subject
Body
Footer