Wykorzystujemy pliki cookie, aby zagwarantować klientom najwyższy poziom naszych usług. Przechodząc dalej akceptujesz korzystanie przez nas z plików cookie.
print

Polityka prywatności– wykorzystanie danych osobowych


Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie subskrypcji biuletynów informacyjnych i działań marketingowych

Dokonując zakupu usługi lub produktu w naszej firmie lub rejestrując u nas swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w określonych celach.

Dane osobowe rozumiane są jako wszystkie informacje związane z daną osobą, przechowywane w dowolnej formie. Obejmują one np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje dotyczące rozliczeń i kont oraz inne informacje, które mogą zostać wprowadzone przez użytkownika w odniesieniu do jego samego oraz jego rodziny podczas tworzenia profilu lub rejestracji konta na naszej witrynie.

Dane przesyłane do Gotogate za pośrednictwem naszej witryny internetowej będą używane w celach administracyjnych i pozwolą nam na utrzymanie wysokiego poziomu usług dla naszych klientów. Dane te będą wykorzystywane w sposób pozwalający nam na świadczenie zamówionych przez użytkownika usług, przekazywanie zamówionych produktów oraz wysyłanie informacji na temat nowości i konkursów, wysyłanie naszego biuletynu informacyjnego oraz przesyłek marketingowych i ofert oraz przekazywanie innych informacji, którymi użytkownik może być zainteresowany. Informacje te będą również służyć do celów statystycznych oraz do ulepszania treści znajdujących się na stronie internetowej, a także do aktualizacji naszych baz danych.

Dane osobowe odnoszące się do konta bankowego gromadzone podczas dokonywania płatności za nasze produkty lub usługi będą przetwarzane włącznie w celu sfinalizowania zakupu i przekazywane stronom trzecim wyłącznie, jeżeli będzie to wymagane w celu przetworzenia i zarządzania płatnością, a także przyjęcia płatności za rezerwację.

Gotogate jest częścią grupy, w której spółką dominującą jest European Travel Interactive. Gotogate zastrzega sobie prawo do swobodnego przetwarzania i przekazywania informacji w ramach tej grupy. Gotogate zastrzega sobie prawo do swobodnego przekazywania danych stronie trzeciej w przypadku sprzedaży lub zakupu firmy lub jej aktywów, lub jeśli European Travel Interactive, inna firma w obrębie grupy lub aktywa w ramach tej grupy zostaną nabyte przez stronę trzecią, a dane osobowe będą jednym z przeniesionych aktywów.

Dane te mogą być udostępniane naszym partnerom i innym stronom działającym w imieniu Gotogate, np. podwykonawcom, w celu realizacji umów zawartych między użytkownikami i Gotogate.

Możemy również przesyłać dane stronom trzecim w celu wypełnienia prawnego zobowiązania lub w przypadku, jeśli jest to wymagane przez prawo lub decyzję sąd.

Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, a nieprzypisane osobiście do użytkownika, takie jak informacje dotyczące członków jego rodziny oraz przyjaciół przed skorzystaniem z usługi rezerwacji lub przed rejestracją w usłudze „Moje strony” będą przechowywane wyłącznie do prywatnych celów użytkownika. Oznacza to, że Gotogate nie będzie wykorzystywać tych danych w celu nawiązania kontaktu z odpowiednimi osobami lub korzystać z tych informacji w inny sposób.

Użytkownik jest osobiście jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności tych danych za pośrednictwem witryny internetowej lub poprzez kontakt z Gotogate. W przypadku chęci aktualizacji lub poprawienia przekazanych danych, lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub opinii dotyczących naszych usług, informacji zbieranych przez nas lub praw użytkownika, zapraszamy do skontaktowania się z nami za pośrednictwem witryny internetowej www.gotogate.pl.

Header
Subject
Body
Footer