Ostatnie wyszukiwanie przelotów

pdf print

Polityka prywatności– wykorzystanie danych osobowych


Polityka prywatności

Tematy

Wstęp
Gromadzone przez nas dane osobowe
Gromadzone przez nas wrażliwe dane osobowe
Co robimy z twoimi danymi osobowymi
Udostępnianie twoich danych osobowych
Dostawcy zewnętrzni
Twoje prawa
Bezpieczeństwo danych
Zarządzanie ustawieniami wiadomości e-mail
Kontakt z nami
Zmiany polityki prywatności

Wstęp

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Gotogate International AB, która jest częścią Grupy Etraveli. Spółki Grupy Etraveli w ramach swojej codziennej działalności przetwarzają różne dane osobowe, takie jak nazwiska, adresy e-mail i inne informacje związane z podróżowaniem. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych i przestrzegania przepisów prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności znajduje się objaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe zbierane przez nas podczas korzystania przez ciebie z tego serwisu oraz w jaki sposób chronimy prywatności i poufności twoich danych osobowych. Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszą praktyką - i o kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań.

Etraveli Group AB, nr rej. 556584-4684 („my”, „nas” lub „nasz”) jest „administratorem” danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za legalność tego, co robimy z danymi osobowymi.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Ogólnie gromadzone przez informacje osobowe to takie, które są potrzebne do umożliwienia dokonania rezerwacji twojej podróży. Obejmuje to takie informacje, jak imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer telefonu, informacje z paszportu, adres e-mail i dane dotyczące płatności. Obowiązkowe dane osobowe to wyłącznie te, które musimy otrzymać w celu umożliwienia ci zarezerwowania twojej podróży poprzez naszą stronę internetową. W zależności od rodzaju usług podróżnych możemy również gromadzić twój numer często podróżującego pasażera, informacje na temat twoich wymagań odnośnie do diety i problemów zdrowotnych (jeżeli występują) oraz inne szczegóły, które są istotne dla twoich rezerwacji lub które są wymagane przez innych usługodawców (takich jak linie lotnicze, firmy ubezpieczeniowe i inne). To nie jest pełna lista. Jeżeli zadzwonisz do naszego działu wsparcia, będziemy gromadzić dane przekazane nam przez ciebie podczas tego połączenia telefonicznego. Jak widać poniżej i w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, nasze pliki cookie na naszej stronie internetowej również zbierają pewne informacje.

Możemy zgodnie z prawem pozyskiwać dane o tobie od partnerów biznesowych i innych niezależnych źródeł zewnętrznych. Na przykład dane osobowe, takie jak dane dotyczące zakupów lub dane demograficzne, mogą być dostarczane przez naszych dostawców usług wykrywania oszustw.

Jeżeli robisz rezerwację dla kogoś innego przez nasz serwis, będziemy prosić o podanie danych osobowych tej osoby. W takich okolicznościach liczymy, że poinformujesz te osoby na temat tej polityki prywatności i uzyskasz ich zgodę. Dostęp do przeglądania lub zmiany ich danych będzie możliwy tylko przy użyciu twojego adresu e-mail.

Gromadzone przez nas wrażliwe dane osobowe

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać tak zwane szczególne kategorie danych osobowych na twój temat, które są uważane za wrażliwe. Może to mieć miejsce na przykład, jeżeli (i) przedstawiłeś zaświadczenie lekarskie w celu ochrony rezygnacji lub uzyskania zwrotu od linii lotniczej, (ii) masz dolegliwość zdrowotną lub medyczną mającą wpływ na twoją podróż i z powodu której prosisz o pomoc lub jeżeli jest wymagane określone pozwolenie, lub (iii) złożyłeś wniosek ujawniający inne wrażliwe informacje na twój temat

Zanim przetworzymy wrażliwe dane osobowe na twój temat, poprosimy cie o zgodę na to. Dlatego prosimy o używanie dedykowanych formularzy kontaktowych na naszej stronie do przekazywania wszelkich wrażliwych informacji. Te formularze kontaktowe umożliwiają wyrażenie przez ciebie zgody wymaganej zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych. Taką zgodę możesz oczywiście wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami (informacje na ten temat znajdują się w części „Jak się z nami skontaktować” w niniejszej polityce). Nie będziemy przetwarzać żadnych wrażliwych danych osobowych, dla których nie mamy od ciebie zgody na przetwarzanie lub których nam nie podałeś. Dostęp do twoich wrażliwych danych osobowych będzie miała ograniczona ilość personelu oraz po przetworzeniu twoich wrażliwych danych zgodnie z twoim żądaniem, usuniemy te dane najszybciej, jak będzie to możliwe, chyba że prawo stanowi inaczej.

Co robimy z twoimi danymi osobowymi

Abyśmy mogli przetwarzać twoje dane osobowe, obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych nakładają na nas obowiązek posiadania tak zwanej „podstawy prawnej” dla każdego z celów przetwarzania twoich danych osobowych. Z tego powodu utworzyliśmy poniższą tabelę, która zawiera naszą podstawę prawną dla każdego z naszych celów.

Co my robimy (nasze cele przetwarzania twoich danych osobowych) Nasza podstawa prawna Okres przechowywania
Umożliwienie dokonania rezerwacji podróży, które nam zleciłeś (np. rezerwacja usług podróżnych, których jesteśmy pośrednikiem jak również usług świadczonych przez nas). Obejmuje to dokonanie uzgodnień dotyczących podróży i rezerwacji oraz zarządzanie nimi, obsługę płatności i wysyłanie wiadomości e-mail, telefonowanie lub wysyłanie SMS-ów w związku z powyższym (np. potwierdzenia, modyfikacje i przypomnienia). Zrealizowanie naszej umowy z tobą. Jeżeli przekazałeś nam wrażliwe dane osobowe, podstawą prawną jest twoja zgoda 3 lata od daty zakupu. Zgodę na wrażliwe dane osobowe można wycofać w dowolnym czasie. Jeśli dokonałeś zakupu kartą kredytową, twoje dane dotyczące płatności są przechowywane przez maksymalnie jedną godzinę. Inne dane dotyczące płatności nie są przechowywane.
Jeżeli przeprowadziłeś procedurę rezerwacji, ale nie dokonałeś zakupu, możemy wysłać ci wiadomość e-mail z łączem prowadzącym do tego wyniku wyszukiwania, w zależności od tego, w jakim punkcie został przerwany twój proces rezerwacji. Nasz prawnie uzasadniony interes do prowadzenia działalności i umożliwienia ci dokonania zakupu bez konieczność ponownego wypełniania wszystkich informacji. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz zrezygnować z nich w dowolnym czasie poprzez e-mail. 24 godziny od momentu przerwania przez ciebie procesu rezerwacji.
Zanim rozpocznie się twoja podróż, w wiadomości e-mail przekażemy ci dodatkowe informacje i oferty związane z twoją specyficzną rezerwacją podróży, takie jak możliwe dodatki, np. dodatkowy bagaż lub inne informacje przydatne dla twojej podróży. Niektóre z informacji przekazanych w wiadomości e-mail są oparte na profilowaniu podanych przez ciebie informacji w toku procesu rezerwacji (na przykład data(y) twojej podróży, twoja destynacja itp.). Nasz prawnie uzasadniony interes do zaoferowania ci wygodniejszej podróży oraz umożliwienie ci odnalezienia istotnych dla ciebie informacji. Nie później niż do rozpoczęcia twojej podroży. Inne podobne przetwarzanie może być kontynuowane zgodnie z propozycjami określonymi poniżej. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, możesz zrezygnować w dowolnym momencie w wiadomości e-mail lub na naszej stronie internetowej (patrz część „Zarządzanie ustawieniami poczty e-mail” w niniejszej polityce).
Po zakończeniu twojej podróży możemy przesyłać ci w wiadomości e-mail nasz newsletter zawierający rekomendacje innych podróży oraz produktów i usług związanych z podróżami, które mogą cie zainteresować. Niektóre rekomendacje opierają się na profilowaniu przeprowadzonym na podstawie twoich poprzednich wyborów dokonanych podczas rezerwacji podróży oraz na twojej responsywności w odniesieniu do naszych wiadomości e-mail Nasz prawnie uzasadniony interes do prowadzenia działalności i umożliwienia ci dokonania rezerwacji podroży, które cię interesują. 2 lata od daty zakupu. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości e-mail, możesz zrezygnować w dowolnym momencie w wiadomości e-mail lub na naszej stronie internetowej (patrz część „Zarządzanie ustawieniami poczty e-mail” w niniejszej polityce).
Zapewnienie ci obsługi klienta, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularzy kontaktowych na stronie internetowej lub czatu na stronie internetowej. Zrealizowanie naszej umowy z tobą. Jeżeli przekazałeś nam wrażliwe dane osobowe, podstawą prawną jest twoja zgoda 2 lata od daty zamknięcia każdej sprawy dotyczącej obsługi klienta. Zgodę na wrażliwe dane osobowe można wycofać w dowolnym czasie.
Rejestrowanie rozmów telefonicznych z działem obsługi klienta w celu zapewnienia jakości oraz na potrzeby przyszłych żądań lub zapytań z twojej strony. Tylko ograniczona liczba osób ma dostęp do naszych nagrań.

Nasz prawnie uzasadniony interes do (i) udoskonalania jakości naszych usług poprzez edukację wewnętrzną, oraz tam gdzie ma to zastosowanie, (ii) rozwiązywania twoich potencjalnych wniosków lub skarg.

6 miesięcy od daty tego połączenia telefonicznego. Jeżeli nie chcesz, aby rozmowa telefoniczna była nagrywana, możesz się sprzeciwić takiemu nagrywaniu przed rozpoczęciem nagrywania.
Stosowanie plików cookie do np. poprawiania użyteczności naszej strony internetowej, świadczenia spersonalizowanej komunikacji oraz gromadzenia danych statystycznych dotyczących użytkowania. Stosujemy również sesyjne pliki cookie w celu poprawienia bezpieczeństwa tej strony.

Twoja zgoda, wyrażona za pośrednictwem banera cookie strony internetowej. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie.

W zależności od typu pliku cookie. Jeśli nie chcesz, abyśmy przechowywali pliki cookie na twoim komputerze, możesz zablokować pliki cookie podczas wchodzenia na naszą stronę internetową. Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat czasu przechowywania.

Poza powyższymi celami podejmujemy takie codzienne działania, które są niezbędne dla przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz konsumentów, takie jak prowadzenie księgowości, wystawianie rachunków, wypełnianie obowiązków prawnych (np. obowiązków w zakresie kontroli), wykrywanie oszustw związanych z płatnościami oraz utrzymywanie bezpieczeństwa naszej strony internetowej. W zakresie, w jakim nie jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podejmujemy te działania w oparciu o nasz uzasadniony interes. Na przykład przetwarzamy i przechowujemy niektóre dane osobowe do celów księgowych. W Szwecji, gdzie Etraveli Group AB ma swoją siedzibę, dokumentacja księgowa musi być archiwizowana przez co najmniej siedem lat.

Czas przechowywania danych jest określany na podstawie czasu wymaganego do umożliwienia ci korzystania z naszych usług lub świadczenia usług na twoją rzecz, przestrzegania obowiązującego prawa, rozstrzygania wszelkich sporów oraz umożliwienia nam prowadzenia działalności w inny sposób.

Udostępnianie twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłączenie w celach przedstawionych w niniejszej polityce prywatności. Możemy je udostępniać innym spółkom w ramach Grupy Etraveli, organom rządowym w celu zapewnienia zgodności z prawem oraz naszym zaufanym partnerom biznesowym. Możemy udostępniać twoje dane osobowe (w tym ewentualnie wrażliwe dane osobowe) dostawcom usług turystycznych, u których dokonałeś rezerwacji (takim jak linie lotnicze), innym dostawcom usług w zakresie zakupionych usług (takim jak firmy ubezpieczeniowe) oraz globalnym systemom dystrybucji (tzw. GDS), które technicznie umożliwiają ci organizację podróży i rezerwacje.

Każdy partner jest odpowiedzialny za wykonywane przez siebie przetwarzanie twoich danych osobowych po otrzymaniu ich od nas, co oznacza, że musisz kontaktować się z tym partnerem w przypadku jakichkolwiek żądań związanych z twoimi prawami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Partnerzy mogą znajdować się na całym świecie i zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności partnerów, aby uzyskać informacje na temat postępowania przez nich z twoimi danymi osobowymi.

Będziemy również udostępniać twoje dane osobowe innym firmom (tak zwanym „podmiotom przetwarzającym dane”) w celu świadczenia zamówionych przez ciebie usług, takim jak podmioty prowadzące nasze centrum obsługi telefonicznej oraz naszym innym dostawcom   wykonawcom, którzy będą przetwarzać twoje dane osobowe w ramach świadczenia nam swoich usług (na przykład przechowywanie na zewnątrz). Obejmuje to również dostawców usług płatniczych i usług związanych z wykrywaniem oszustw, dostawców infrastruktury informatycznej, inżynierów rozwiązań programowych i oprogramowania oraz usługi i narzędzia finansowe, administracyjne i prawne. Gdy podmiot przetwarzający dane przetwarza twoje dane osobowe, robi to tylko przy użyciu wystarczających środków bezpieczeństwa i wyłącznie zgodnie z dostarczonymi przez nas instrukcjami. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania twoich danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane.

Ze względu na globalną naturę branży turystycznej, twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych lokalizacjach na całym świecie, jeżeli podmioty, którym udostępniamy twoje dane osobowe, mają siedzibę poza terytorium UE/EOG. Udostępnianie przez nas danych osobowych poza terytorium UE/EOG wymaga określonej podstawy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. W przypadku gdy kraj jest uznawany przez Komisje Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, to będzie nasza podstawa prawna. Aby uzyskać listę takich krajów, kliknij tutaj. W przeciwnym razie istnieją dwa główne rodzaje podstaw prawnych, na których możemy oprzeć takie udostępnianie. Są to:

 1. przekazanie to jest konieczne w celu wykonania umowy z tobą (na przykład jeżeli zarezerwowałeś lot w liniach lotnicach mających siedzibę poza UE/EOG (zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b) RODO); oraz
 2. II. przekazanie to jest uzależnione od wdrożenia przez nas szczególnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa oraz od podpisania standardowych klauzul umownych dotyczących transferów międzynarodowych przyjętych przez Komisję Europejską (kliknij tutaj, aby przeczytać standardowe klauzule umowne w całości).

Dostawcy zewnętrzni

Proszę zwrócić uwagę, że nasz serwis zawiera linki do innych serwisów i serwerów dostawców zewnętrznych. Ta polityka prywatności dotyczy wyłączenie naszego serwisu i naszych usług. Jeżeli korzystasz z linków do innych serwisów, lub skorzystasz z usług i produktów dostawców zewnętrznych, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności. Dodatkowo jeżeli zdecydujesz skontaktować się z nami przez media społecznościowe, ta polityka prywatności nie ma zastosowania do jakichkolwiek danych osobowych przekazanych nam poprzez taki kontakt - w takim przypadku zalecamy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy tych mediów społecznościowych.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, masz określone prawa jako „osoba, której dane dotyczą”. Poniżej zostały przedstawione twoje prawa. Twoje prawa są następujące:

 1. Prawo dostępu – Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Masz również prawo do otrzymania określonych informacji na temat tego, co robimy z tymi danymi osobowymi. Takie informacje są zawarte w niniejszym dokumencie.
 2. Prawo do sprostowania – W określonych okolicznościach masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych dotyczących ciebie oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Zauważ, że nie jest to prawo bezwzględnie obowiązujące i że możemy nie mieć możliwości poprawienia nieprawidłowych danych osobowych podanych przez ciebie z powodu np. zasad linii lotniczych oraz że taka zmiana może się wiązać z kosztem.
 3. Prawo do usunięcia danych – Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Jest to tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”. Pamiętaj, że nie jest to prawo bezwzględnie obowiązujące i że w określonych okolicznościach możemy zatrzymać dane osobowe.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Masz prawo ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie jest to prawo bezwzględnie obowiązujące i że w określonych okolicznościach możemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych.
 5. Prawa do przenoszenia danych – Masz prawo do otrzymania od nas kopii twoich danych osobowych (lub do bezpośredniego przekazania ich innemu administratorowi danych) w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu – Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec określonego rodzaju przetwarzania danych osobowych, które wykonujemy. Dotyczy to wszystkich naszych działań, które opierają się na naszym „prawnie uzasadnionym interesie”, w tym naszych działań związanych z przetwarzaniem w oparciu o profilowanie, jak opisano w części „Co robimy z twoimi danymi osobowymi” powyżej.

Na koniec masz prawo do zgłaszania skarg właściwemu organowi nadzorującemu ochronę danych.

Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych, wdrożyliśmy szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa oraz utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa we wszystkich systemach. Takie środki bezpieczeństwa obejmują między innymi:

 • identyfikowalność, odzyskiwanie danych po awarii, ograniczenia dostępu itp.;
 • pseudonimizację i szyfrowanie w stosownych przypadkach;
 • obsługę danych płatniczych zgodnie z normami bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych (PCI DSS); oraz
 • korzystanie z bezpiecznych połączeń, które szyfrują dane przez Internet, co pozwala zapobiec kradzieży informacji podczas przesyłania.

Dodatkowo przyjęliśmy polityki mające na celu dopilnowanie, aby nasi pracownicy (którzy mają obowiązek zachowania poufności) nie wykorzystywali danych osobowych, gdy nie jest to konieczne. Te polityki określają również nasze standardy w zakresie zawierania umowy z dostawcami lub wprowadzania nowych systemów informatycznych w ramach naszej działalności.

Zarządzanie ustawieniami wiadomości e-mail

Oto łącze do Twojego centrum preferencji.

Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez nas twoich danych osobowych lub wykorzystywania plików cookies, w celu skorzystania ze swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych lub w celu wycofania zgody, wyślij wiadomość e-mail na adres: privacy@etraveli.com lub użyj poniższych danych kontaktowych:

Etraveli Group AB
Att: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Szwecja

Zmiany tej polityki prywatności

W przypadku zmiany przetwarzania przez nas twoich danych osobowych niezwłocznie zaktualizujemy niniejszą politykę prywatności i udostępnimy ją na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-11

Header
Subject
Body
Footer