pdf print

Warunki uczestnictwa w podróży


Odpowiedzialność za realizację podróży

Gotogate to pośrednik zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych, pobytów w hotelach, wynajmem samochodów oraz organizacją wydarzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w rozkładach lotów, loty odwołane, bagaż lub wszelkie inne zdarzenia związane z realizacją lotów. Nie ponosimy również odpowiedzialności za problemy związane z rezerwacją zakwaterowania w hotelu lub wynajmem samochodu. Odpowiedzialność za wymienione wyżej problemy ponosi odpowiedni dostawca. Dlatego też wszelkie roszczenia tego typu należy zgłaszać bezpośrednio do dostawcy danej usługi. Oferujemy usługi turystyczne przeznaczone dla turystów.

Osoba podróżująca jest odpowiedzialna za:

 • przeczytanie i zatwierdzenie warunków uczestnictwa w podróży przed dokonaniem zakupu,
 • sprawdzenie przed dokonaniem zakupu, czy pisownia imienia i nazwiska podróżnego jest zgodna z pisownią widniejącą w paszporcie,
 • natychmiastowe skontaktowanie się z firmą Gotogate w razie nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu kilku minut od dokonania rezerwacji. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej skontaktować się z firmą Gotogate. Poza godzinami pracy naszej firmy należy kontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą, dostawcą usług hotelowych lub wypożyczalnią samochodów w celu sprawdzenia, czy istnieje możliwość wprowadzenia korekty.
 • regularne sprawdzanie podanego przez siebie adresu e-mail, ponieważ na niego kierowana jest cała nasza korespondencja,
 • regularne sprawdzanie godzin przelotów i ewentualnych zmian w harmonogramie lotów wychodzących oraz powrotnych,
 • skontaktowanie się z odpowiednią linią lotniczą w celu sprawdzenia, z którego terminala na lotnisku odlatuje samolot,
 • sprawdzenie zasad dotyczących wiz do kraju docelowego oraz krajów, w których mają wystąpić ewentualne międzylądowania. Informacje te można uzyskać, kontaktując się z ambasadą danego kraju oraz z liniami lotniczymi obsługującymi dany lot.
 • sprawdzenie, jakie szczepienia będą potrzebne przed rozpoczęciem podróży,
 • sprawdzenie przepisów paszportowych oraz okresu ważności paszportu, ponieważ niektóre kraje wymagają, by paszport osoby podróżującej był ważny przez co najmniej sześć miesięcy po dacie powrotu do domu,
 • sprawdzenie aktualnych terminów odpraw i godzin zameldowania dotyczących całej podróży. Zalecamy odprawę na lotnisku co najmniej 1,5 godziny (loty krajowe) lub 2,5 godziny (loty międzynarodowe) przed odlotem.

 1. Potwierdzenie rezerwacji i dokumenty podróży
  1. Bilety
  2. Potwierdzenie rezerwacji wysyłane przez firmę Gotogate po zakończeniu rezerwacji na adres e-mail osoby podróżującej jest dokumentem podróży i należy je mieć przy sobie w ciągu całej podróży. Potwierdzenie to zawiera wszystkie ważne informacje, takie jak numer rezerwacji, numer lotu, godziny i czas lotu. Zalecamy również wydrukowanie harmonogramu przez kliknięcie na łącze w potwierdzeniu.

   Bilety lotnicze należy zawsze wykorzystywać w porządku chronologicznym oraz ukończyć wszystkie etapy podróży. Jeśli podróżny nie zakończy któregokolwiek etapu podróży, pozostała jej część zostanie anulowana przez linię lotniczą bez prawa do refundacji. Firma Gotogate nie ma żadnego wpływu na tę zasadę.

   Bilety z oddzielnymi numerami rezerwacji są zawsze traktowane jako indywidualne, niezależne od siebie podróże. Firma Gotogate nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia na podróż lub brak możliwości refundacji pojedynczych biletów w razie zmiany harmonogramu, opóźnień lub odwołanych lotów.

  3. Godziny lotu
  4. Wszystkie godziny lotów określone są w czasie lokalnym. Przyjazd na drugi dzień jest oznaczony w harmonogramie symbolem „+1”. Czasy lotów określono wstępnie i mogą ulec zmianie krótko przed wylotem. Należy więc samodzielnie zapoznawać się z wszelkimi aktualizacjami harmonogramu lotów.

  5. Hotele
  6. Firma Gotogate oferuje swoim klientom hotele we współpracy z serwisem IAN.COM. Podróżujący musi we własnym zakresie powiadomić hotel o każdej zmianie rozkładu lotów, która spowoduje późniejszy przyjazd do hotelu. Wszystkie warunki znaleźć można tutaj »

  7. Wynajem samochodów
  8. Firma Gotogate oferuje swoim klientom wynajem samochodów we współpracy z serwisem rentalcars.com (od 11 lipca 2013 r.). Podróżujący musi we własnym zakresie powiadomić wypożyczalnię samochodów o każdej zmianie rozkładu lotów, która spowoduje późniejszy przyjazd do niej. Wszystkie warunki znaleźć można tutaj »

  9. Przewoźnicy oferujący tanie loty
  10. Po potwierdzeniu rezerwacji zostaną wysłane dwa potwierdzenia rezerwacji w wiadomości e-mail, jedno od nas, a drugie od linii lotniczej. W celu dokonania odprawy należy użyć potwierdzenia rezerwacji od linii lotniczej oferującej tanie loty. Uprzejmie zwracamy uwagę, że niektóre linie lotnicze zachęcają do odprawy za pośrednictwem ich witryny internetowej i mogą pobierać opłatę za odprawę manualną na lotnisku.

   Cała komunikacja i wszystkie zapytania w związku z rezerwacjami u przewoźników oferujących tanie loty muszą odbywać się bezpośrednio pomiędzy osobą podróżującą a linią lotniczą. Firma Gotogate działa wyłącznie w charakterze pośrednika i nie może odpowiedzieć na żadne zapytania dotyczące bagażu ani zasad dotyczących zmian i rezygnacji. Wszelkimi zmianami dotyczącymi harmonogramu lotów zajmuje się wyłącznie linia lotnicza.


 2. Rezerwacja biletów lotniczych
  1. Zmiany cen/błędy techniczne
  2. Firma Gotogate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian z powodu błędów technicznych i zmian cen pozostających poza kontrolą naszej firmy. Zastrzegamy sobie także prawo do kontaktu z osobą podróżującą w ciągu 24 godzin w dni robocze w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek do dokonanych rezerwacji. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie weekendu lub tuż przed/po nim skontaktujemy się z osobą podróżującą w następnym dniu roboczym. Firma Gotogate zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku problemów technicznych oraz błędów cenowych pozostających poza naszą kontrolą. Osoba podróżująca zostanie w takiej sytuacji powiadomiona drogą e-mailową.

  3. Kombinacje osobnych biletów (kombinacja w jedną stronę)
  4. Przeloty oznaczone jako „Kombinacja w jedną stronę” składają się z dwóch osobnych przelotów. Nawet jeśli wszystkie etapy przelotu zostały zarezerwowane razem, to są traktowane jako osobne. To oznacza, że w przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji bądź też zdarzeń takich jak np. strajk czy zmiana w rozkładzie lotów każdy z tych biletów jest rozpatrywany osobno. Obowiązują przepisy danej linii lotniczej.

  5. Minimalny wiek
  6. Aby móc dokonywać rezerwacji za pośrednictwem firmy Gotogate, należy mieć skończone 18 lat.

  7. Dzieci podróżujące bez opieki
  8. Firma Gotogate nie oferuje biletów dla dzieci podróżujących bez opieki. Rezerwacja podróży osoby dorosłej musi uwzględniać dzieci do lat 18. Niektóre kraje i linie lotnicze nie pozwalają dzieciom w wieku poniżej 18 lat na wjazd, jeśli nie towarzyszy im opiekun.

  9. Dzieci w wieku do 2 lat
  10. Dzieci w wieku od 0 do 2 lat podróżują jak niemowlęta (na kolanach u rodziców) i nie są im przydzielane własne miejsca. Jeśli dziecko skończy 2 lata przed końcem podróży, na całą podróż należy zarezerwować bilet dla dziecka w wieku powyżej dwóch lat. Biletu dla dziecka do lat 2 nie wolno rezerwować przed jego narodzinami, ponieważ imię i nazwisko oraz data urodzenia muszą odpowiadać danym znajdującym się w paszporcie. Niemożliwe jest późniejsze zarezerwowanie biletów dla dzieci do 2 lat. Firma Gotogate nie zwraca żadnych kosztów wynikających z początkowego zarezerwowania niewłaściwego rodzaju biletu.

   Nie możemy zagwarantować spełnienia wymagań dotyczących żywności dla niemowląt, łóżeczka itp.

  11. Podatki
  12. Podana cena biletu zawiera opłaty lotniskowe. W przypadku wylotu z niektórych lotnisk, podatek od wylotu musi zostać opłacony w gotówce w dniu wyjazdu. Sprawdzenie tych informacji należy do obowiązków podróżnego.

  13. Transport i hotel w przypadku zmiany lotniska lub terminu
  14. Cena biletu nie zawiera transportu naziemnego ani noclegu podczas podróży. Podróżny jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzenie harmonogramów, rozkładów jazdy i cen. Ta zasada obowiązuje również w przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramach lotów linii lotniczych będących poza kontrolą firmy Gotogate, która nie ponosi za nie odpowiedzialności.

  15. Czas na przesiadkę w przypadku międzylądowań
  16. Podróże rezerwowane za pośrednictwem firmy Gotogate obejmują zatwierdzony czas na przesiadkę. Ilość czasu na przesiadkę dla połączeń z międzylądowaniem jest obliczana przez linie lotnicze. Jeśli w przypadku rezerwacji podróży tranzytowej segment lotu jest opóźniony, linie lotnicze są zobowiązane pomóc podróżnemu w dotarciu do miejsca docelowego.

   W przypadku rezerwowania oddzielnych biletów linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia prowadzące do utraty połączeń. Dlatego obowiązkiem podróżnego jest sprawdzenie, czy czas na przesiadkę jest wystarczający zgodnie z informacjami w liniach lotniczych i na lotniskach. Firma Gotogate nie zwraca żadnych dodatkowych kosztów poniesionych w związku z tego typu sytuacją.

  17. Podwójna rezerwacja
  18. Obowiązkiem podróżnego jest zapewnienie anulowania ​​wszelkich podwójnych rezerwacji bez względu na to, gdzie zostały wykonane. W przeciwnym razie podróżny ryzykuje anulację podwójnej rezerwacji przez linię lotniczą bez uprzedzenia. Firma Gotogate nie przyjmuje odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze lub brak zwrotu kosztów z tym związany.

  19. Zgubiony/uszkodzony bagaż
  20. Firma Gotogate nie przyjmuje odpowiedzialności za zgubiony lub uszkodzony bagaż. Wszelkie problemy należy natychmiast zgłaszać do przedstawiciela linii lotniczych na lotnisku.

  21. Karty lojalnościowe
  22. Podczas dokonywania rezerwacji można dodać swoją kartę lojalnościową. Należy ją zarejestrować w tym samym kroku, w którym wpisuje się imię i nazwisko pasażera oraz dane do kontaktu. Rejestrujemy szczegóły rezerwacji i nie przyjmujemy odpowiedzialności za punkty lub premie w danej linii lotniczej. Nie wszystkie bilety lotnicze uprawniają do otrzymania punktów lub premii. Takie informacje zawsze przekazuje linia lotnicza na żądanie.

  23. Klasa premium, ekonomiczna, biznesowa, pierwsza
  24. Ta usługa jest dostępna do zakupu tylko w momencie rezerwacji. W zależności od linii lotniczej usługa może być niekiedy oferowana tylko na niektórych odcinkach podróży.

   Poszczególne linie lotnicze oferują różny serwis pokładowy. Szczegółowe informacje znajdują się w witrynach poszczególnych linii. Firma Gotogate nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany przez linię lotniczą typu samolotu lub umieszczenia w danej klasie nadkompletu pasażerów, co może skutkować zmianami dotyczącymi zakresu usług lub obniżeniem klasy podróży. Ewentualne reklamacje należy więc zgłaszać bezpośrednio do danej linii lotniczej.


 3. Realizacja lotu
  1. Zmiany w harmonogramie
  2. Linie lotnicze mogą zmieniać swoje harmonogramy i odwoływać loty nawet krótko przed wylotem. Firma Gotogate nie ma żadnego wpływu na takie zmiany. Podróżnik jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzenie godziny odlotu i przylotu bezpośrednio w liniach lotniczych.

   Firma Gotogate nie jest odpowiedzialna za powiadamianie podróżnych o zmianach harmonogramów czy odwołanych lotach. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za odwołanie podróży z powodu klęsk żywiołowych, wojen, strajków lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Żadne zmiany nie uprawniają do otrzymania obniżki ceny, podróży zastępczych, odszkodowania lub innego rodzaju rekompensaty od firmy Gotogate. Nie zwracamy żadnych kosztów za dodatkowe wydatki związane z podróżą, takie jak bilety kolejowe, zakwaterowanie w hotelu lub wynajem samochodu.

   Jeśli zmiana harmonogramu spowoduje późne przybycie do hotelu lub firmy wynajmującej samochody, podróżny musi osobiście skontaktować się z hotelem lub firmą wynajmującą samochody i poinformować o zaistniałej sytuacji.

   Więcej informacji o prawach pasażerów linii lotniczych można znaleźć, klikając poniższe łącze.
   Szczegółowe warunki znaleźć można tutaj »

  3. Paszporty, wizy i wizy tranzytowe
  4. Podróżny jest odpowiedzialny za zapewnienie ważności swojego paszportu w chwili dokonywania rezerwacji. Podróżny jest również odpowiedzialny za posiadanie wizy do kraju będącego celem podróży oraz wszelkich wiz wymaganych w przypadku międzylądowania. Podróżny jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie koszty powstałe w związku z problemami dotyczącymi wyżej wymienionych formalności. Ważne jest, aby osoba podróżująca sprawdziła, czy jej paszport, wizy oraz wizy tranzytowe spełniają wymagania odwiedzanych krajów oraz linii lotniczych. Firma Gotogate zaleca, aby podróżni zabierali ze sobą paszporty na każdą podróż.

   Przepisy szczególne odnoszące się do rezerwacji biletów w obie strony mają zastosowanie w przypadku podróży do niektórych krajów. Osoba podróżująca jest odpowiedzialna za uzyskanie wszystkich informacji na ten temat w ambasadzie danego kraju oraz u wszystkich linii lotniczych obsługujących podróż.

   W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych lub przez terytorium tego kraju wymagane jest posiadanie zatwierdzonego pozwolenia na wjazd (ESTA) oraz paszportu do odczytu maszynowego.

   Podróży zobowiązany jest do spełnienia określonych wymagań dotyczących paszportu i wizy oraz innych wymogów imigracyjnych. Należy je potwierdzić w odpowiednich ambasadach i/lub konsulatach. Ani dostawcy, z którymi podróżny zawiera umowę, ani my nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za brak możliwości realizacji podróży z powodu niespełnienia jakichkolwiek wymagań dotyczących paszportu, wizy czy wymogów imigracyjnych. Należy mieć na uwadze, że wszystkie imiona i nazwiska na każdej rezerwacji muszą brzmieć identycznie jak w paszporcie. Obowiązkiem podróżnego jest posiadanie ważnych dokumentów podróży.

  5. Odprawa
  6. Zabrania się przewożenia niebezpiecznych przedmiotów w bagażu podręcznym lub w ubraniu. Dotyczy to wszystkich pasażerów objętych rezerwacją. Niebezpieczne przedmioty obejmują między innymi materiały wybuchowe, łatwopalne ciecze, gazy i ciała stałe oraz utleniacze, materiały magnetyczne, radioaktywne lub powodujące korozję, np. barwniki, fajerwerki, gaz łzawiący, rtęć, płyn do zapalniczek i produkty radiofarmaceutyczne. 

   UWAGA: te informacje mogą zostać zmienione w dowolnym terminie, dlatego zawsze zalecamy przejście do witryny przewoźnika wystawiającego bilet oraz skontrolowanie ich pod względem poprawności.

  7. Szczepienia
  8. Osoba podróżująca jest odpowiedzialna za zapewnienie sobie wszystkich szczepień i dopełnienie innych niezbędnych formalności związanych z planowaną podróżą do konkretnego kraju. Wszelkie koszty związane z powyższymi kwestiami pokrywa osoba podróżująca.


 4. Anulowanie i zmiana rezerwacji
  1. Anulowanie rezerwacji
  2. Firma Gotogate działa zgodnie z zasadami rezerwacji linii lotniczych, które są zazwyczaj bardzo restrykcyjne. Zwrot kosztów rezerwacji jest możliwy w przypadku, jeżeli podróżny wykupił ubezpieczenie firmy Gotogate od kosztów rezygnacji w momencie dokonywania rezerwacji i spełnia jego warunki. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji zatytułowanej Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

  3. Zmiana rezerwacji
  4. Firma Gotogate działa zgodnie z zasadami rezerwacji narzucanymi przez linie lotnicze, które są zazwyczaj bardzo restrykcyjne. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obowiązujących warunków należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub konkretnymi liniami lotniczymi. W przypadku, gdy linie lotnicze zezwalają na zmianę rezerwacji, zmiany takiej można dokonać co najmniej 24 godziny przed wylotem. Firma Gotogate oferuje pomoc w zakresie zmiany rezerwacji w przypadku wykupienia przez podróżnego naszego pakietu usług. Podróżny odpowiada za pokrycie kosztów wynikających z dokonywanej zmiany rezerwacji. Prosimy pamiętać, że anulowanie rezerwacji jest ważne dopiero po otrzymaniu od firmy Gotogate pisemnego potwierdzenia.

   W przypadku biletów firmy Gotogate z elastycznymi datami podróży klient powinien skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu dokonania zmiany rezerwacji. Szczegółowe warunki znaleźć można w punkcie „Bilety firmy Gotogate z elastycznymi datami podróży”.

  5. Bilety firmy Gotogate z elastycznymi datami podróży
  6. Usługę tę należy zamówić i wykupić w momencie dokonywania rezerwacji podróży. Dodanie tej usługi w późniejszym terminie jest niemożliwe. Bilet z elastycznymi datami podróży jest usługą własną firmy Gotogate i nie zawsze oznacza, że możliwa jest zmiana rezerwacji biletów w liniach lotniczych. W związku z tym wszelkich zmian rezerwacji w ramach naszej usługi biletu z elastycznymi datami podróży należy dokonywać za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Usługa ta jest imienna i niezbywalna.

   W razie potrzeby zmiany rezerwacji należy skontaktować z działem obsługi klienta firmy Gotogate telefonicznie (od niedzieli do piątku) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (od poniedziałku do piątku). W przypadku korzystania z ostatniej wymienionej drogi kontaktu należy wypełnić odpowiedni formularz zmiany rezerwacji, który znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt — Bilety firmy Gotogate z możliwością zmiany rezerwacji”. Nasz numer telefonu znajduje się w części zatytułowanej „Kontakt — Telefon”. Zgłoszenie zmiany rezerwacji powinno być dokonane w czasie godzin pracy naszej firmy oraz na co najmniej 24 godziny przed pierwotnym czasem odlotu. W niedziele zmiany rezerwacji można dokonać tylko telefonicznie (lub za pomocą wiadomości e-mail). W przypadku dokonywania zmiany rezerwacji podróż musi zostać ukończona przed upływem jednego roku od daty pierwotnej rezerwacji.

   Proces zmiany rezerwacji jest ukończony wyłącznie po otrzymaniu od firmy Gotogate potwierdzenia drogą elektroniczną. Firma Gotogate nie ponosi odpowiedzialności za utraconą możliwość zmiany rezerwacji, jeśli wynika to z nieskontaktowania się przez podróżnego z działem obsługi klienta.

   Usługa biletu z elastycznymi datami umożliwia zmianę rezerwacji lotów w miarę dostępności wolnych miejsc. Jeśli zmiana wiąże się ze zmianą taryfy biletowej na wyższą, jej koszty pokrywa podróżny. Nowy lot musi być ponadto obsługiwany przez tego samego przewoźnika, który realizuje lot zarezerwowany pierwotnie.

   • Niemożliwe jest dokonanie zmiany miejsca docelowego dla lotu wychodzącego ani powrotnego.
   • W ramach usługi biletu z elastycznymi datami niemożliwa jest zmiana lub korekta imion ani nazwisk.
   • Loty należy wykorzystać w takiej kolejności, w jakiej zarezerwowano je pierwotnie.
   • Zmiany kabiny lub klasy rezerwacyjnej w ramach tego samego lotu nie są dozwolone.
   • Zmiana rezerwacji biletu na przelot z międzylądowaniem nie jest dozwolona.
   • Zmiany rezerwacji podróży można dokonać tylko jeden raz. Po otrzymaniu potwierdzenia zmiany usługa zmiany rezerwacji jest wykorzystana i nie można skorzystać z niej ponownie.
   • W przypadku rezygnacji z podróży opłata za usługę biletu z elastycznymi datami nie podlega zwrotowi.
   • Jeśli zmiana powoduje utratę uprawnień do specjalnych taryf przez niektórych podróżnych (np. dzieci w wieku do 2 lat), podróżny ma obowiązek pokryć różnice w cenie nowego biletu.
   • Firma Gotogate nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie informacji na temat wymogów wizowych w przypadku przedłużenia pobytu.
   • W przypadku dokonywania zmiany rezerwacji podróż należy ukończyć przed upływem jednego roku od daty rezerwacji.
   • Nowa podróż nie może rozpocząć się w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia żądania zmiany.
   • W przypadku zmiany rezerwacji firma Gotogate nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne usługi dodatkowe, takie jak bagaż czy rezerwacja miejsca, które zamówiono bezpośrednio u linii lotniczej.
   • Usługa zmiany rezerwacji wykorzystana w celu dokonania zmiany nigdy nie podlega refundacji w przypadku anulowania.
   • Jeśli pasażer nie wykorzysta biletu na którymkolwiek etapie podróży, nie ma możliwości zmiany rezerwacji.


  7. Refundacje
  8. Okres oczekiwania waha się pomiędzy 4 a 16 tygodniami w przypadku refundacji. Wszystkie zwroty kosztów dokonywane są przez dostawcę usług, a firma Gotogate nie ma wpływu na czas trwania tych procedur. Podczas dokonywania zwrotu kosztów zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 260 PLN za bilet. Firma Gotogate nie zwraca opłaty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub dokonanych wcześniej opłat, kosztów oraz jakichkolwiek polis ubezpieczeniowych (z wyjątkiem ubezpieczenia turystycznego).

   W razie anulowania lotu przez linię lotniczą z powodu nieprzewidzianych wydarzeń (siły wyższej) lub zmian harmonogramu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 65 PLN za osobę.

  9. Niestawienie się na lotnisku
  10. Niniejszym upoważniasz nas do anulowania niewykorzystanego lotu w przypadku niestawienia się na lotnisku oraz do wystąpienia o zwrot kosztów od linii lotniczej, o ile jest to możliwe. Jesteśmy do tego uprawnieni, ale nie zobowiązani, a Twoje prawo do wystąpienia o zwrot kosztów bezpośrednio do linii lotniczej pozostaje nienaruszone.

  11. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
  12. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji musi zostać zamówione i opłacone w momencie rezerwacji podróży. Ubezpieczenie to wchodzi w życie po dokonaniu rezerwacji i przestaje być ważne w momencie rozpoczęcia podróży, licząc od zarezerwowanej pierwotnej daty wyjazdu. Wszyscy podróżni objęci rezerwacją muszą mieć wykupione ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, aby można się było na nie powołać w przypadku anulacji rezerwacji.

   Anulowanie rezerwacji

   Anulacja musi nastąpić najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem podróży, aby ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zachowało swoją ważność. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji przestanie być ważne w momencie rozpoczęcia podróży. W przypadku anulowania rezerwacji poza naszymi godzinami pracy, należy skontaktować się bezpośrednio z liniami lotniczymi i dostawcami usług hotelowych lub firmami wynajmującymi samochody.

   Gdy podróż zostanie anulowana po okazaniu ważnego zaświadczenia lekarskiego, zwrócony zostanie cały koszt rezerwacji, z wyjątkiem naliczanej przez nas opłaty manipulacyjnej wynoszącej 185 PLN za osobę. Nie zwracamy opłaty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub dokonanych wcześniej opłat, kosztów oraz jakichkolwiek polis ubezpieczeniowych (z wyjątkiem ubezpieczenia turystycznego). Maksymalna kwota do zapłaty w razie anulowania w przypadku wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 11700 PLN za osobę i/lub 24 000 PLN za podróż.

   Zdarzenia uprawniające do zwrotu kosztów

   Koszty zakupu podróży zostaną zwrócone, jeżeli podróżny nie będzie w stanie wziąć udziału w zaplanowanej podróży z powodu następujących nieprzewidzianych zdarzeń.

   • Nagła choroba lub wypadek osoby podróżującej, jej towarzysza podróży objętego tą samą rezerwacją lub członka bliskiej rodziny, powodujący niemożność przebycia podróży zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez bezstronnego lekarza prowadzącego leczenie.
   • Śmierć osoby podróżującej, bliskiej osoby lub osoby towarzyszącej w podróży objętej tą samą rezerwacją.

   Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie obejmuje:

   • odszkodowania, które może być otrzymane z innych źródeł, takiego jak inne ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub inne ubezpieczenia,
   • choroby, wypadku lub uszkodzenia ciała, które wydarzyły się (zostały zdiagnozowane) podczas wykupowania ubezpieczenia od kosztów rezygnacji,
   • chorób przewlekłych/infekcji/zaburzeń psychicznych, chyba że dana osoba była całkowicie wolna od objawów/problemów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, licząc od momentu rezerwacji podróży. Jeżeli anulacja dotyczy powyższych objawów, diagnoza musi zostać potwierdzona przez specjalistę.
   • chorób, wypadków lub innych konsekwencji ciąży lub porodu,
   • powikłań spowodowanych przez używanie alkoholu, innych środków odurzających, uspokajających lub narkotyków,
   • kosztów wynikających z opóźnienia przez ubezpieczonego decyzji o anulowaniu podróży,
   • sytuacji, w której cel podróży przestał istnieć,
   • powikłań wynikających z procedur i zabiegów, którym podróżny poddał się na własne życzenie, np. operacji poprawiających urodę,
   • wszelkich dodatkowych ustaleń dotyczących podróży, których nie zawiera potwierdzenie, takie jak spektakle teatralne, itp.

   Wymagania dotyczące podróżnych

   Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji obowiązuje jedynie wraz z ważnym zaświadczeniem lekarskim. Musimy otrzymać je w ciągu pięciu dni roboczych po dokonaniu anulacji. Zaświadczenie lekarskie musi być sporządzone przez bezstronnego lekarza, który jest osobą prowadzącą leczenie. Powinno ono zawierać nazwisko, dane kontaktowe i pieczęć lekarza. W przypadku braku pieczęci lekarza, należy dołączyć kopię dokumentu identyfikacyjnego lekarza.

   W zaświadczeniu lekarskim muszą być również zawarte następujące informacje:

   • data badania,
   • wyniki badania,
   • diagnoza,
   • inne oryginały certyfikatów/dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy dokonywaniu oceny roszczenia,
   • informacja, że choroba jest poważna i uniemożliwia podróżowanie.

   Zaświadczenie lekarskie można pobrać tutaj »

   Wyjaśnienie terminu „osoba bliska”
   „Osoba bliska” w tym kontekście oznacza męża, żonę, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodziców, dziadków lub rodziców, teściów osoby ubezpieczonej lub osobę, która mieszka z ubezpieczonym jako partner, tak jakby byli małżeństwem.


 5. Płatności

  1. Ceny
  2. Rezerwacja jest wiążąca po dokonaniu płatności i nie może być zmieniona lub odwołana. Zasady te zostały ustalone przez linie lotnicze, nie zaś przez firmę Gotogate. Gdy firma Gotogate otrzyma płatność, na adres e-mail podany przez podróżnego w momencie dokonywania rezerwacji zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rezerwacji. To potwierdzenie rezerwacji jest biletem/voucherem podróżnego, który powinien go mieć przy sobie przez cały czas trwania podróży. Klient akceptuje potwierdzenia transakcji przesyłane drogą elektroniczną.

   Wszystkimi płatnościami administruje firma Scanworld Travelpartner AB (556730-1543).

  3. Oszustwo płatnicze
  4. Firma Gotogate zastrzega sobie prawo do odmowy zapłaty kartą, jeśli istnieje powód do podejrzewania oszustwa. W przypadku podejrzenia, że popełniane jest przestępstwo, może być wymagana legitymizacja płatności. Wszystkie rodzaje oszustw związanych z kartami płatniczymi będą zgłaszane na policję i przesyłane do firmy windykacyjnej.

  5. Karty debetowe/kredytowe (MasterCard, Eurocard i Visa)
  6. Niemożliwe jest dokonywanie płatności kartą Diners Club. W niektórych przypadkach nie będziemy mogli przyjąć płatności kartami zagranicznymi. W przypadku, gdy płatności dokonywane są za pomocą karty, obciążenia mogą odbywać się w dwóch etapach: pierwsze obciążenie ze strony linii lotniczych, a drugie ze strony firmy Gotogate/Travelpartner.

  7. Natychmiastowe płatności bankowe
  8. Ceny podane w wynikach wyszukiwania wymagają natychmiastowej płatności bankowej.


 6. Usługi dodatkowe
  1. Pakiet usług
  2. Naszym klientom oferujemy pakiet usług. Podróżny ma możliwość zakupu tej usługi w momencie dokonywania rezerwacji. Możliwe jest również późniejsze wykupienie pakietu usługowego w dowolnym czasie przed wyjazdem po uiszczeniu opłaty w wysokości 92 PLN za rezerwację.

   Niniejszy pakiet obejmuje następujące usługi:

   • znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań alternatywnych w przypadku, jeśli linie lotnicze zmienią swój harmonogram (zgodnie z wytycznymi podanymi przez linie lotnicze),
   • wcześniejsza rezerwacja u przewoźnika konkretnych miejsc na pokładzie, jeśli jest to możliwe (wyjątki: miejsca z dala od wyjść ewakuacyjnych, z dodatkową przestrzenią nogi, loty na terenie Europy),
   • pomoc w przesłaniu do linii lotniczej prośby o gondolę (kołyskę) dla niemowlęcia (często nie jest to możliwe w przypadku lotów na terenie Europy),
   • rezerwacja bagażu specjalnego (np. torby golfowe lub narty),
   • zamówienie specjalnych posiłków, gdy obejmuje je cena (zwykle nie dotyczy to lotów na terenie Europy),
   • sprawdzanie opcji i kosztów zmiany rezerwacji podróży (należy mieć na uwadze, że koszt zmiany rezerwacji zostanie pobrany zgodnie z zasadami linii lotniczych podanymi na bilecie),
   • rejestracja karty premiowej osoby podróżującej w liniach lotniczych,

   Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Nie zwracamy kosztów wykupienia pakietu usług w przypadku odwołania rezerwacji oraz jeśli nie możemy potwierdzić możliwości spełnienia prośby.

   Jeśli wyjazd ma nastąpić w ciągu trzech dni, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pocztą elektroniczną, aby przesłać swoje wnioski lub prośby. Należy mieć na uwadze, że często niemożliwe jest potwierdzenie zapytań, jeśli zostaną przesłane w ciągu 72 godzin od wylotu.

   Pasażerowie z poważną alergią żywieniową muszą powiadomić o tym bezpośrednio linię lotniczą.

  3. Ubezpieczenie turystyczne
  4. Firma Gotogate pośredniczy w sprzedaży ubezpieczenia podróżnego we współpracy z firmą Solid. Całą korespondencję dotyczącą ubezpieczenia należy kierować do firmy Solid.

  5. Ubezpieczenie bagażu
  6. Firma Gotogate pośredniczy w sprzedaży ubezpieczenia bagażu we współpracy z firmą Solid. Całą korespondencję dotyczącą ubezpieczenia należy kierować do firmy Solid.

  7. Płatność za usługę dodatkową
  8. Klient ma do wyboru dwie opcje w odniesieniu do płatności za produkty dodatkowe. Szczegółowe dane dot. płatności mogą być przekazywane do działu obsługi klienta zarówno przez telefon, jak i za pośrednictwem łącza do zamówienia, które zostanie dostarczone w uzgodniony sposób.

   Firma Gotogate nie akceptuje kart jednorazowych, ponieważ płatność może odbywać się w dwóch etapach. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie płatności w chwili dokonywania zakupu. Firma Gotogate zastrzega sobie prawo do kontaktu w przypadku ewentualnych korekt cenowych lub błędów technicznych.

   Usługa jest wiążąca po dokonaniu płatności i nie może być zmieniona lub odwołana.

  9. Miejsca siedzące
  10. Ta usługa jest dostępna do zakupu tylko w momencie rezerwacji. Nie możemy zagwarantować, że zamówione miejsca zostaną potwierdzone przez linię lotniczą. Nie możemy zarezerwować miejsc w konkretnym rzędzie czy przy wyjściu awaryjnym ani dodatkowej przestrzeni na nogi. Linia lotnicza zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc siedzących bez powiadomienia firmy Gotogate lub podróżnego.

   Zwykle nie można rezerwować miejsc na loty łączone z lotami międzykontynentalnymi (na przykład loty krajowe lub loty na terenie Europy).

   Schemat miejsc siedzących wyświetlany w chwili dokonywania rezerwacji służy jedynie jako przykład i nie musi być zgodny z rzeczywistą konfiguracją miejsc w samolocie.


 7. Hotel
  1. Hotele
  2. Firma Gotogate oferuje swoim klientom hotele we współpracy z serwisem IAN.COM. Podróżujący musi we własnym zakresie powiadomić hotel o każdej zmianie rozkładu lotów, która spowoduje późniejszy przyjazd do hotelu.
   Wszystkie warunki znaleźć można tutaj »

  3. Hotele
  4. Informacje podane w witrynie firmy Gotogate pochodzą od dostawcy usług hotelowych. Zdjęcia prezentowane w witrynie internetowej nie muszą koniecznie być zgodne z rzeczywistym zarezerwowanym zakwaterowaniem. Firma Gotogate nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy dotyczące zdjęć lub tekstu oraz zmiany w informacjach podanych przez dostawcę. Zalecamy podróżnym formułowanie własnych opinii na temat standardu hotelu.

   Oceny w formie gwiazdek stosuje się jako ogólną ocenę usług i obiektów hotelowych. Należy mieć na uwadze, że jest to ocena międzynarodowa, która może odbiegać od powszechnie znanego standardu krajowego.


 8. Reklamacje
  1. Roszczenia
  2. Wszelkie problemy i uwagi dotyczące podróży muszą zostać przekazane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy usług (linie lotnicze, wypożyczalnia samochodów, hotel). W przypadku otrzymania płatności lub odszkodowania od tego dostawcy, prawo do otrzymania odszkodowania z perspektywy czasu zazwyczaj ustaje. Reklamacje, za które podróżujący nie otrzymał zwrotu kosztów/odszkodowania od dostawcy usług podczas podróży, powinny zostać przekazane bezpośrednio do firmy Gotogate w celu rozpatrzenia danej sprawy. Rozpatrywane są wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej na specjalnym formularzu reklamacji w ciągu miesiąca od daty zakończenia podróży. Rozpatrzenie reklamacji trwa zazwyczaj około trzech miesięcy.
   Nasz formularz reklamacji można pobrać tutaj »

   Wszelkie reklamacje należy wysyłać na adres:
   Gotogate
   FAO: Reklamation [Complaints]
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Szwecja

  3. Odpowiedzialność linii lotniczej
  4. Załącznik zawierający informacje dotyczące odpowiedzialności linii lotniczej można znaleźć tutaj >>

  5. Rozwiązywanie sporów
  6. Komisja Europejska oferuje konsumentom i podmiotom gospodarczym możliwość rozwiązywania sporów powstałych w wyniku transgranicznego handlu elektronicznego. Usługa dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/odr


 9. Inne informacje
  1. Szwedzka ustawa o ochronie danych osobowych (PUL)
  2. Firma Gotogate przestrzega przepisów szwedzkiej ustawy o ochronie danych osobowych (1998:204). Dokonując zakupu usługi lub produktu w naszej firmie lub rejestrując u nas swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w określonych celach.

   Dane osobowe rozumiane są jako wszystkie informacje związane z daną osobą, które przechowuje się w dowolnej formie. Obejmują one np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje dotyczące rozliczeń i kont oraz inne informacje, które mogą zostać wprowadzone przez użytkownika w odniesieniu do niego samego oraz jego rodziny podczas tworzenia profilu lub rejestracji konta w naszej witrynie.

   Dane przesyłane do firmy Gotogate za pośrednictwem naszej witryny internetowej będą używane w celach administracyjnych i pozwolą nam na utrzymanie wysokiego poziomu usług dla naszych klientów. Dane te będą wykorzystywane w sposób pozwalający nam na świadczenie zamówionych przez użytkownika usług, przekazywanie zamówionych produktów oraz wysyłanie ofert dotyczących tych oraz podobnych produktów związanych z podróżą. Informacje te będą również służyć do celów statystycznych oraz do ulepszania treści znajdujących się na stronie internetowej, a także do aktualizacji naszych baz danych.

   Dane osobowe odnoszące się do konta bankowego gromadzone podczas dokonywania płatności za nasze produkty lub usługi będą przetwarzane włącznie w celu sfinalizowania zakupu i przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to wymagane w celu przetworzenia i zarządzania płatnością, a także przyjęcia płatności za rezerwację.

   Firma Gotogate jest częścią grupy, w której spółką dominującą jest European Travel Interactive. Firma Gotogate zastrzega sobie prawo do swobodnego przetwarzania i przekazywania informacji w ramach tej grupy. Firma Gotogate zastrzega sobie prawo do swobodnego przekazywania danych stronie trzeciej w przypadku sprzedaży lub zakupu firmy lub jej aktywów, lub jeśli European Travel Interactive, inna firma w obrębie grupy lub aktywa w ramach tej grupy zostaną nabyte przez stronę trzecią, a dane osobowe będą jednym z przeniesionych aktywów. Najlepiej, jeśli strony trzecie, które mogą otrzymać dane, będą organizacjami oferującymi podobne produkty i usługi firmieGotogate.

   Dane te mogą być udostępniane naszym partnerom i innym stronom działającym w imieniu firmy Gotogate, np. podwykonawcom, w celu realizacji umów zawartych między użytkownikami i firmą Gotogate.

   Możemy również przesyłać dane stronom trzecim w celu wypełnienia prawnego zobowiązania lub w przypadku, jeśli jest to wymagane przez prawo lub decyzję sądu.

   Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, a nieprzypisane osobiście do użytkownika, takie jak informacje dotyczące członków jego rodziny oraz przyjaciół przed skorzystaniem z usługi rezerwacji lub przed rejestracją w usłudze „Moje strony” będą przechowywane wyłącznie do prywatnych celów użytkownika. Oznacza to, że firma Gotogate nie będzie wykorzystywać tych danych w celu nawiązania kontaktu z odpowiednimi osobami lub korzystać z tych informacji w inny sposób.

   Użytkownik jest osobiście jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności tych danych za pośrednictwem witryny internetowej lub poprzez kontakt z firmą Gotogate. W przypadku chęci aktualizacji lub poprawienia przekazanych danych, lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub opinii dotyczących naszych usług, informacji zbieranych przez nas lub praw użytkownika, zapraszamy do skontaktowania się z nami za pośrednictwem witryny internetowej www.gotogate.pl.

   Jeśli nie chcesz już otrzymywać dalszych ofert dotyczących swojej podróży, kliknij przycisk rezygnacji z subskrypcji na końcu tej wiadomości e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów z rezygnacją z subskrypcji wyślij wiadomość e-mail na adres crm@etraveli.com.

  3. Linie lotnicze na czarnej liście
  4. Niektóre linie lotnicze otrzymały zakaz prowadzenia działalności w UE.
   Więcej informacji o tych liniach lotniczych znaleźć można tutaj »

Header
Subject
Body
Footer