Ostatnie wyszukiwanie przelotów

pdf print

Ochrona kosztów podróży


Informații detaliate despre produsul „Protecție în caz de anulare” de la Solid Insurance
Solid Försäkrings AB , Box 22209, S-250 24 Helsingborg

Informações detalhadas sobre o produto de proteção de cancelamento da Solid Insurance
Solid Försäkrings AB , Box 22209, S-250 24 Helsingborg

Szczegółowe informacje na temat usługi bezp[iecznego anulowania oferowanej przez firmę Solid Insurance
Solid Försäkrings AB , Box 22209, S-250 24 Helsingborg

Gotogate zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji podczas dokonywania rezerwacji.

Podróżny otrzyma zwrot kosztów, jeśli podjęcie przez niego podróży będzie niemożliwe z powodu nagłej choroby, wypadku lub śmierci jego samego, jego towarzysza podróży lub bliskiej osoby. „Osoba bliska” w tym kontekście oznacza męża, żonę, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodziców, dziadków lub teściów osoby ubezpieczonej lub osobę, która mieszka z ubezpieczonym jako partner, tak jakby byli małżeństwem, albo jednego z towarzyszy podróży objętych rezerwacją. Nagła choroba oznacza chorobę, o której wystąpieniu podróżny nie wie, mógł nie wiedzieć lub której wystąpienia nie mógł przewidzieć w momencie rezerwacji podróży. Zdarzenie to musi być zweryfikowane za pomocą ważnego zaświadczenia lekarskiego sporządzonego na formularzu Gotogate. Istnieją pewne wyjątki określające sytuacje, w których ochrona kosztów podróży jest nieważne.

Kontakt

  • Ochrona kosztów podróży należy wykupić w momencie rezerwacji.
  • Anulowanie rezerwacji musi nastąpić najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem podróży do miejsca docelowego. W przypadku anulowania rezerwacji w późniejszym terminie, podróżnemu nie przysługuje zwrot kosztów.
  • Ochrona kosztów podróży obowiązuje jedynie wraz z ważnym zaświadczeniem lekarskim sporządzonym na dokumencie dostarczonym przez Gotogate. Zaświadczenie należy do nas przesłać w ciągu pięciu dni roboczych od momentu anulowania rezerwacji. Zaświadczenie lekarskie musi zostać wypełnione przez lekarza POZ, a samo zaświadczenie powinno zawierać nazwisko, numer telefonu kontaktowego i pieczęć lekarza. W przypadku braku pieczęci lekarza, należy dołączyć kopię dokumentu identyfikacyjnego lekarza. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać następujące dane: data badania, wyniki badania oraz informacja, że pacjent jest niezdolny do podróży. Lekarz musi skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego Gotogate – akceptujemy wyłącznie takie zaświadczenia lekarskie. Zaświadczenie lekarskie musi zostać wydrukowane przez stronę niezależną, aby zachowało ono ważność.
    Pobierz zaświadczenie lekarskie »
    Aby wysłać zaświadczenie lekarskie, kliknij tutaj.
  • W ramach Ochrony Kosztów Podróży nie zostanie dokonany zwrot pieniędzy, jeśli nie stawisz się na czas na podróż lub jeśli nie masz odpowiednich dokumentów, co oznacza, że ​​nie możesz/nie pozwolono Ci podróżować.
  • Maksymalna kwota do wypłaty w przypadku anulowania rezerwacji z wykorzystaniem ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 2500 PLN za osobę i / lub 5000 PLN za podróż.

Więcej informacji znajdziesz tutaj»

Ogólne warunki - Ochrona kosztów podróży

Header
Subject
Body
Footer