Ostatnie wyszukiwanie przelotów

Informacje otrzymywane przy zakupie wakacji zorganizowanych


Zgodnie z ustawą o podróżach zorganizowanych będziemy na bieżąco informować obywateli UE/EOG na temat wymogów wizowych obowiązujących w każdym miejscu przeznaczenia. Więcej informacji znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem https://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/visa/visa;jsessionid=B6E6E33C0F44EFF6813DBF4C2C0F6D5B.cmsap5p. Obywatele innych krajów powinni skontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem. Dokonując rezerwacji w imieniu innej osoby, trzeba ją poinformować o powyższych wymaganiach.

Należy sprawdzić, czy nie jest konieczne odnowienie paszportu lub złożenie wniosku o wizę.

Aby dowiedzieć się, jak długo trwają starania o wizę, prosimy o kontakt z ambasadą kraju, będącego celem podróży, w kraju, którego jest się obywatelem. Należy pamiętać, aby to zrobić we właściwym czasie, ponieważ okres oczekiwania na wizę może się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia. Obywatele innych krajów powinni się skontaktować z najbliższą ambasadą lub konsulatem.

Zalecamy przeanalizowanie zakresu ubezpieczenia turystycznego. Na przykład może być konieczne ubezpieczenie obejmujące zagubiony lub uszkodzony bagaż, koszty leczenia i powrotu do domu w razie zachorowania bądź wypadku. Ubezpieczenie turystyczne często jest ujęte w ubezpieczeniu domu. Należy się dowiedzieć się, sprawdzając dokumenty ubezpieczeniowe lub rozmawiając z firmą ubezpieczeniową, o jakie ubezpieczenie trzeba się postarać. W przypadku podróży do Rosji, na Białoruś i na Kubę potrzebne jest ważne zaświadczenie ubezpieczenia turystycznego. Więcej informacji można uzyskać od firmy ubezpieczeniowej.

W razie jakiegokolwiek rodzaju niepełnosprawności ważne jest, aby dowiedzieć się przed wyjazdem, czego można oczekiwać. W celu uzyskania informacji na temat udogodnień dla osób niepełnosprawnych w hotelu i miejscu przeznaczenia należy skontaktować się z hotelem.

Podróżując poza Europę, trzeba koniecznie sprawdzić, jakie szczepienia są wymagane. Jest to ważne, ponieważ wiele krajów wymaga, aby przed wjazdem na ich terytorium, podróżujący był zaszczepiony przeciwko często występujących tam chorobom. Informacje na temat przepisów i wymagań zdrowotnych dotyczących różnych miejsc przeznaczenia można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/mobywatel/polakzagranica

Zob. tutaj ustawa o podróżach zorganizowanych

Firma Gotogate International AB jest objęta ochroną na wypadek niewypłacalności przez Nordic Guarantee Insurance Company (Kista Science Tower, 164 51 Kista, +46 (0)08 34 06 60, info@nordg.se). Pasażerowie mogą kontaktować się z tym działem lub, w stosownych przypadkach, z firmą Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se, jeśli usługi nie zostały wykonane w wyniku niewypłacalności firmy Gotogate International AB.

Header
Subject
Body
Footer