Ostatnie wyszukiwanie przelotów

pdf print

Warunki dla usług zakupionych po dokonaniu rezerwacji


Niniejsze warunki dotyczące usług zakupionych pod dokonaniu rezerwacji (”Warunki po rezerwacji”) obowiązują pomiędzy tobą (”Ty”) a www.gotogate.pl (”Nami”) jako uzupełnienie do ogólnych warunków twojej pierwotnej rezerwacji (”Warunki”), do których zostało tutaj zawarte odniesienie. W przypadku konfliktu lub niespójności pomiędzy tymi Warunkami po rezerwacji a Warunkami pierwotnej rezerwacji, te ostanie mają znaczenie nadrzędne.

 1. Zmiany po dokonaniu rezerwacji
  1. Oferujemy Ci zmiany i dodatki do twoich rezerwacji, na przykład: zmianę rezerwacji, zmianę nazwiska, rezerwację miejsca, dodatkowy bagaż, dodatkowe posiłki w trakcie lotów, dodatkowy bilet dla dziecka oraz inne usługi pomocnicze linii lotniczej (zwane łącznie „Zmianą po rezerwacji”). Oferty te różnią się w zależności od twojej rezerwacji i linii lotniczej. Zmiany w twojej rezerwacji lotu podlegają zasadom i warunkom odnośnej linii lotniczej. Możesz się skontaktować bezpośrednio z linią lotniczą w celu dokonania zmian lub uzyskania dodatków.
  2. Łączna cena żądanej przez ciebie Zmiany po rezerwacji jest podana w linku do płatności, który od nas otrzymałeś. Cena łączna obejmuje opłatę(y) linii lotniczej, naszą opłatę za przetwarzanie oraz opłatę za naszą usługę (jeżeli ma to zastosowanie, patrz sekcja 2).
  3. Twoja Zmiana po rezerwacji jest wykonywana po otrzymaniu przez nas twojej płatności i jest uzależniona od dostępności. Jeżeli opłata linii lotniczej ulegnie zmianie przed tym jak umowa pomiędzy Tobą a daną linią lotniczą stanie się wiążąca lub gdy żądana Zmiana po rezerwacji jest niedostępna, umowa z daną linią lotniczą nie będzie wiążąca, jeżeli nie zaakceptujesz tej podwyższonej opłaty linii lotniczej. W takim przypadku otrzymasz zwrot swojej płatności. Zmiana po rezerwacji jest zakończona dopiero po jej potwierdzeniu w wiadomości e-mail od nas. Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.
 2. Indywidualna obsługa
  1. Jeżeli podczas rezerwowania swojego lotu nie zakupiłeś usługi Support Package (pakiet wsparcia), obowiązuje jednorazowa opata za każdą prośbę o obsługę ręczną związaną z rezerwacją twojego lotu za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Opłata ta jest określona w linku do płatności, który od nas otrzymałeś.
  2. Opłata za obsługę osobistą nie podlega zwrotowi. W celu uniknięcia wątpliwości ostatnie dotyczy również sytuacji, gdy zdecydujesz się anulować swoją rezerwację lub nasza pomoc nie będzie skutkowała potwierdzoną zmianą (z powodu na przykład braku potwierdzenia przez linię lotniczą lub braku dostępnych alternatyw dla zmiany rezerwacji).
 3. Dokumenty podróżne drogą pocztową.
  1. Twoje dokumenty podróżne są wysyłane drogą pocztową (zwykłym listem niepoleconym) po otrzymaniu twojej płatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zagubione lub opóźnione listy z winy poczty. Ty ponosisz odpowiedzialność za podanie poprawnego adresu pocztowego w chwili składania swojej rezerwacji - adresu pocztowego nie można później zmienić.
  2. Opłata obejmuje jeden zestaw dokumentów podróżnych na rezerwację i nie podlega zwrotowi. Jeżeli będziesz potrzebował nowy zestaw dokumentów podróżnych z powodu zmian dokonanych przez Ciebie lub odnośną linię lotniczą, wymagana jest dodatkowa opłata.
 4. Obsługa opóźnionego bagażu
  1. Opłata za obsługę opóźnionego bagażu nie podlega zwrotowi.
  2. Oprócz świadczonej przez nas obsługi bagażu, obejmującej pomoc w związku z pytaniami dotyczącymi bagażu oraz przekazywanie wniosków dotyczących bagażu do odpowiednich linii lotniczych, obsługa ta obejmuje również pomoc po wylocie świadczoną przez naszego zewnętrznego partnera Blue Ribbon Bags, zgodnie z umową obsługi Blue Ribbon Bags. Działając w miarę naszych możliwości jako pośrednik nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usługę wykonywaną przez Blue Ribbon Bags lub realizowanie ich umowy obsługi.
   Więcej informacji na temat obsługi bagażu
   Umowa obsługi Blue Ribbon Bags
 5. Mobilny plan podróży
  1. Opłata za mobilny plan podróży nie podlega zwrotowi. Podanego przez ciebie numeru telefonu nie można zmieniać po dokonaniu zakupu.

Header
Subject
Body
Footer