Ostatnie wyszukiwanie przelotów

Warunki użytkowania


Ustawa o prywatności

Gotogate stosuje się do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Rejestrując swoje dane na stronie internetowej, użytkownik zgadza się tym samym na przetwarzanie tych danych przez Gotogate w określonych celach.
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zapisane w dowolnej formie. Obejmują one np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje dotyczące rozliczeń i kont oraz inne informacje, które są wprowadzane przez użytkownika w odniesieniu do jego samego oraz jego rodziny podczas tworzenia profilu w dziale „Moje konto” w naszej witrynie.

Dane przesyłane do Gotogate za pośrednictwem witryny internetowej będą używane w celach administracyjnych i pozwolą nam na utrzymanie wysokiego poziomu usług dla naszych klientów. Dane te są wykorzystywane w celu dostarczenia użytkownikom żądanych produktów i usług, informowania ich o nowościach i wydarzeniach, wysyłania ofert lub przekazywania innych informacji, którymi użytkownik może być zainteresowany. Informacje te są również wykorzystywane w celach statystycznych,do udoskonalania zawartości witryny oraz w celu aktualizacji naszych baz danych.

Gotogate jest częścią grupy, w której spółką dominującą jest Etraveli. Gotogate zastrzega sobie prawo do swobodnego użytkowania i zarządzania informacjami w ramach tej grupy. Gotogate zastrzega sobie prawo do swobodnego przekazywania danych stronom trzecim w przypadku sprzedaży lub zakupu firm lub ich aktywów, lub jeśli eTRAVELi, inna firma w obrębie grupy lub aktywa w ramach tej Grupy zostaną nabyte przez stronę trzecią, a dane osobowe będą jednym z przenoszonych aktywów. Strony trzecie, które mogą otrzymywać te dane będą najprawdopodobniej organizacjami oferującymi produkty i usługi podobne do produktów i usług oferowanych przez Gotogate.

Informacje te mogą być udostępniane naszym partnerom i innym stronom działającym w imieniu Gotogate, np. podwykonawcom, w celu realizacji umów zawartych między użytkownikami i Gotogate.

Możemy również przesyłać dane stronom trzecim w celu wypełnienia prawnego zobowiązania lub w przypadku, jeśli jest to wymagane przez prawo lub decyzję sądu.

Dane osobowe, które zostały przekazane do Gotogate przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, a które nie są przypisane osobiście do użytkownika, takie jak informacje dotyczące członków jego rodziny oraz przyjaciół, będą przechowywane wyłącznie do prywatnych celów użytkownika. Oznacza to, że Gotogate nie będzie wykorzystywać tych informacji w celu nawiązania kontaktu z odpowiednimi osobami lub korzystać z tych informacji w inny sposób.

Zmiany/uzupełnienia

Gotogate może w każdej chwili bez uprzedzenia zmienić lub uzupełnić Warunki użytkowania. Komunikaty dotyczące zmian Warunków użytkowania zamieszczane będą na stronie internetowej i będą obowiązywały podczas dalszego korzystania z witryny.

Kontakt

Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za zapewnienie aktualności tych danych za pośrednictwem witryny internetowej lub poprzez kontakt z Gotogate. W przypadku chęci aktualizacji lub poprawienia przekazanych danych, lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub opinii dotyczących naszych usług, gromadzonych przez nas danych, Warunków użytkowania lub praw użytkownika, zapraszamy do skontaktowania się z nami pod adresem Gotogate, Box 1340, SE- 751 43 Uppsala, SZWECJA.

Header
Subject
Body
Footer