Naszym celem jest zawsze spełnianie Twoich oczekiwań w zakresie jakości i obsługi. Jednak czasem warunki podróży mogą zmieniać się drastycznie. Wszelkie problemy lub uwagi dotyczące samego lotu należy przekazywać bezpośrednio do linii lotniczych. Jeśli Twoja reklamacja dotyczy naszych usług, należy ją złożyć pisemnie na przeznaczonym do tego celu blankiecie reklamacji. Formularz należy wydrukować, wypełnić i wysłać na adres pocztowy podany poniżej. Jeśli wnosisz o rekompensatę dodatkowych kosztów, dołącz odpowiednie rachunki.