W przypadku niezadowolenia z pobytu w hotelu lub wynajmu samochodu, należy najpierw przekazać swoje uwagi obsłudze hotelu/firmy wynajmującej samochody, aby miała ona szansę naprawienia problemu. Jeśli rozwiązanie problemu okaże się niemożliwe na miejscu po zgłoszeniu sprawy obsłudze hotelu/firmie wypożyczającej samochody lub pod numerem telefonu, który podaliśmy na Twoim potwierdzeniu, możesz przesłać nam swoje opinie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nie możemy przesłać reklamacji do naszego dostawcy, jeśli nie podjęto próby rozwiązania problemu na miejscu. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie w przypadku żądania rekompensaty za dodatkowe koszty. Należy zawsze dołączyć oryginały rachunków. Formularz reklamacji jest dostępny w sekcji regulaminu podróży.