Jesteśmy jedynie dostawcą biletów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za organizację samej podróży. Jeśli nie podoba się Państwu sposób, w jaki sprzedaliśmy Państwu bilety, będziemy wdzięczni za przesłanie nam uwag. Służy do tego formularz reklamacyjny, który można znaleźć w naszych warunkach dotyczących podróży.

Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację dotyczącą samej organizacji lotu, należy się skontaktować bezpośrednio z linią lotniczą. Reklamacja może dotyczyć np. zmian rozkładu, opóźnień lub innych kwestii.

Jeśli domagają się Państwo zwrotu poniesionych kosztów, należy dołączyć do reklamacji oryginalne dowody zakupu, na których jasno wskazano, jakie dodatkowe koszty zostały przez Państwa poniesione.