Za pomocą vouchera linie lotnicze pozwalają wykorzystać wartość pierwotnego biletu do zmiany rezerwacji, przy czym jest stosowany do całkowitego kosztu nowych lotów; jeśli nowy lot jest tańszy od pierwotnego, nie ma niestety możliwości zachowania pozostałej kwoty vouchera do późniejszego wykorzystania. Linie lotnicze dopuszczają tylko jedną zmianę rezerwacji na dany bilet i pasażera.

Podobnie nie jesteśmy w stanie pokryć kosztu jakichkolwiek dodatkowych usług lub produktów pozostałą kwotą kuponu, ponieważ linie lotnicze nie zwrócą nam tej kwoty.