Unijny Certyfikat COVID/paszport covid ułatwi obywatelom UE bezpieczne podróże w trakcie pandemii COVID-19. Jest dostępny we wszystkich państwach członkowskich UE od 1 lipca 2021 r.

Cyfrowy certyfikat COVID jest dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, otrzymała negatywny wynik testu na COVID-19 lub powróciła do zdrowia po przejściu COVID-19. Informacje na temat tego, czy możesz otrzymać ten certyfikat, uzyskasz w lokalnym organie ochrony zdrowia, ponieważ to on odpowiada za wydawanie tych certyfikatów.