Zwracamy uwagę, że większość usług dodatkowych nie podlega przeniesieniu, dlatego trzeba je ponownie zakupić przy dokonywaniu zmiany rezerwacji.

Wyjątek stanowią następujące pierwotnie zakupione produkty:

Ubezpieczenie turystyczne — Jeśli okres ważności polisy nie ulega zmianie, produkt zostanie przeniesiony i dodany do nowego biletu. W przeciwnym razie koszt polisy zostanie zwrócony.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży — Produkt zostanie przeniesiony i dodany do nowego biletu.

Bilet z elastycznymi datami podróży — Produkt pozostaje ważny do nowej daty powrotu.