W przypadku gdy rezerwacja dotyczy kilku pasażerów, zwykle jest możliwość dokonania zmiany rezerwacji wybranych osób. W ramach zmiany można też zarezerwować różne terminy dla poszczególnych pasażerów, pod warunkiem dotrzymania terminu zmiany rezerwacji i spełnienia innych kryteriów określonych przez linię lotniczą. Dokładne zasady są ustalane przez daną linię lotniczą.