Jeśli spełnione są warunki uprawniające do zwrotu pieniędzy, możemy w Państwa imieniu wysłać do linii lotniczej wniosek o zwrot pieniędzy. Jeśli wniosek zostanie uznany przez linię lotniczą, wtedy, po otrzymaniu przez nas kwoty zwrotu, zrealizujemy zwrot pieniędzy zgodnie z polityką linii lotniczej i naszymi Warunkami, z którymi można zapoznać się tutaj. Kwota zwrotu zostanie przekazana zgodnie z wybraną formą płatności.

W zależności od wielkości opóźnienia po stronie linii lotniczej proces zwrotu pieniędzy może trwać od 2 do 8 tygodni od momentu złożenia wniosku do linii lotniczej, a w skrajnych przypadkach nawet dłużej. Natychmiast po otrzymaniu środków od linii lotniczej wyślemy je do Państwa, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków o zwrot pieniędzy, z jaką mamy do czynienia z powodu pandemii, ten proces po naszej stronie również może potrwać kilka tygodni.

W przypadku gdy rezerwacja dotyczy kilku pasażerów, zwykle jest możliwość dokonania zmiany rezerwacji wybranych osób. W ramach zmiany można też zarezerwować różne terminy dla poszczególnych pasażerów, pod warunkiem dotrzymania terminu zmiany rezerwacji i spełnienia innych kryteriów określonych przez linię lotniczą. Dokładne zasady są ustalane przez daną linię lotniczą.