Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 jeśli podróżujesz do lub z krajów UE lub korzystasz z usług europejskiej linii lotniczej, masz prawo domagać się odszkodowania bezpośrednio od linii lotniczej, jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony lub jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą, która przetworzy wniosek i wypłaci odszkodowanie. Pamiętaj, że rozporządzenie (WE) nr 261/2004 reguluje tylko relacje między klientem a linią lotniczą. Jeśli korzystasz z naszych usług pośrednictwa, zawierasz dwie umowy — jedną z nami jako pośrednikiem i drugą bezpośrednio z linią lotniczą. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ma zastosowanie wyłącznie do umowy zawartej bezpośrednio z linią lotniczą, a nie do umowy zawartej z nami jako biurem podróży.