Większość linii lotniczych nie zezwala na zmienianie bądź poprawianie imion/nazwisk. Przewoźnik może jednak nie zwrócić uwagi na drobne błędy, np. dotyczące pojedynczych liter. Prosimy o kontakt z nami. Sprawdzimy wówczas szczególne warunki mające zastosowanie do Państwa biletu. Jeśli linia lotnicza zezwala na wprowadzanie zmian, oprócz naszej opłaty manipulacyjnej naliczone zostaną opłaty administracyjne pobierane przez przewoźnika. Przed wprowadzeniem zmiany przekażemy Państwu informację w tym przedmiocie. Mogą Państwo także skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą.

Nigdy nie możemy zagwarantować, że bilet, na którym widnieje imię/nazwisko zawierające literówki, będzie honorowany.