Zmiana rezerwacji jest bezpłatna, a możliwość jej dokonania zależy od dostępności. Jeśli zmiana skutkuje podniesieniem ceny biletu, będą Państwo zobowiązani uiścić dodatkowe koszty. Szczegółowe zasady opisano w naszych warunkach dotyczących podróży.