Co do zasady w przypadku rezygnacji z podróży pieniądze są zwracane jedynie wówczas, gdy wykupili Państwo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Zawsze mogą jednak Państwo po prostu zrezygnować z lotu, hotelu lub samochodu. Ubezpieczenie od kosztów podróży zachowuje ważność wyłącznie w przypadku choroby. Wymagane jest wówczas przedstawienie ważnego zaświadczenia lekarskiego. Rezerwacja jest wiążąca po jej dokonaniu i naciśnięciu przycisku „Zapłać”.