Nie można zarezerwować biletów dla dzieci, które jeszcze się nie urodziły. W takim przypadku rezerwacji należy dokonać dopiero po urodzeniu się dziecka i wyrobieniu dla niego paszportu. Nie można podawać imienia, które nie zostało jeszcze nadane dziecku.

Nie możemy zagwarantować, że niemowlęta, dla których bilet nie został zarezerwowany przy dokonywaniu rezerwacji dla innych pasażerów, zostaną wpuszczone na pokład, nawet jeśli niemowlęta takie mają podróżować na kolanach osoby dorosłej. Zależy to od dostępności określanej przez przewoźnika i warunków technicznych, które są od nas niezależne. Czasami zmiana imienia lub nazwiska / daty urodzenia w odniesieniu do dokonanej rezerwacji nie jest technicznie możliwa.