Jeśli linia lotnicza obciąży Cię kwotą w innej walucie niż waluta Twojej karty, bank przeliczy taką kwotę według wybranego przez siebie kursu wymiany walut. W niektórych przypadkach instytucja bankowa (wystawca karty kredytowej) może obciążyć Cię dodatkowymi opłatami w ramach polityki opłat. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na tę opłatę, ponieważ jest ona naliczana przez bank/wystawcę karty kredytowej. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem/wystawcą karty kredytowej.