Jeśli dokonujesz płatności w innej walucie niż waluta Twojego konta ,możesz zostać obciążony dodatkową opłatą. Uprzejmie informujemy iż że nie mamy kontroli nad tą opłatą, ponieważ jest ona aplikowana przez Twój bank / wystawcę karty kredytowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem / wystawcą karty kredytowej.